Våra grönytor

Grönytorna består av gräsremsor längs de gemensamma gångarna, fem större grönytor och två buskplanteringar.

Två av grönytorna ligger vid Östra Linerovägen.

De tre andra ligger intill våra asfaltgångar, där dessa kröker, en på västra området och två på östra.

Buskplanteringarna ligger vid gångarna längst in på östra området.


Uppdaterad 2016-08-06

Copyright @Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening

Webbeditor: Lars-Gösta Jardevall

Webbeditor: Lars-Gösta Jardevall