Hem

Välkommen till webbplatsen för Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening.

Här har vi samlat uppgifter om föreningen, nyheter, vår omgivning och lite om vår bakgrund.

Vi hoppas att denna webbplats skall vara till nytta för våra medlemmar.

Hör gärna av dig om du vill att vi skall skriva om något som gäller samfälligheten.

För kontakten mellan medlemmarna och styrelsen har vi en mejladress: styrelsen@ragnarlodbrok.se

Testa hundrastgård Havamal


I oktober invigdes en hundrastgård vid gången från Linerovägen, förbi skolan och ner till centrum. 


Det är LKF som anlagt rastgården, men den bör kunna bli en resurs även för hundrarna inom vårt område.


Klicka här och läs mer på vår nyhetssida.

Ragnar Lodbroks Samfällighetsförenings stegar


Ännu en stege

Under mycket lång tid har samfälligheten, vid gången ovanför Angantyrs gränd, haft en stege till utlåning. Nyckel till stegen finns hos Lars-Göran Nilsson (046-126106). Stegen är avsedd för utlåning vid målning av gavlar och liknande. Nu finns ytterligare en stege här. 

Även nyckeln till den nya stegens lås finns hos Lars-Göran Nilsson.


(Uppdaterat 2019-11-14)


Tvätta bilen på gatan? Nej! Biltvätt är bättre.


Nu är det höst och man vill ha en ren och blänkande bil. Då kan det vara på sin plats att påminna om att gatan eller biluppställningsplatsen inte är en lämplig plats för biltvätt. Och det av miljöskäl!


Klicka här så kommer du till en sida med en lista över biltvättar som du kan anlita för att slipa förorena närmsta vattendrag.


Läs gärna vad Lunds kommuns miljöförvaltning skriver om biltvätt på sin hemsida - klicka här för att komma till den sidan.Åter dags för klippning av gräset på samfällighetens gångar


Styrelsen för Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening har engagerat Karl Elmér för att klippa gräset på samfällighetens gångar och andra ytor. Klicka här för bild på Karl.


Styrelsen vill också uppmana alla medlemmar att noga sköta sina häckar, så att dessa inte ligger ut över gångarna. 


Läs notisen "Om häckar och trädgårdsavfall" längre ner på denna sida. Den gäller även i år. 


(Uppdaterat 2019-06-09)

Dags för ett klipp?


Våra buskar och häckar växer just nu, och här och var växer de ut över de gemensamma gångarna och hindrar passage och gräsklippning.


På den gräsbeväxta sidan går tomtgränsen drygt en meter från asfalten, och många häckar växer längre ut. Så länge som häcken är skött och passage och gräsklippning inte hindras tycker vi ändå att detta är ok, men vid en del tomter är läget sämre.


Ta en titt utanför din egen tomt! Det är kanske dags för ett klipp?


Styrelsemedlemmar har påbörjar ansning av buskar och annan växlighet som finns på samfällighetens ytor.


(Uppdaterat 2019-06-19)

Ny bebyggelse på gång på Tirfing-tomten


Lunds kommun har upprättat en detaljplan för Tirfing 1 m fl i Lund, Lunds kommun (Nordmannavägen 120). Dvs den tomt där daghemmet Tirfing en gång låg.


På kommunens hemsida finns bl a en samrådshandling upprättad 2019-06-05. Där finns även kartor och andra beskrivningar av den planerade bebyggelsen. 


Planen är på samråd. Sista dag att lämna synpunkter är den 1 juli 2019. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder och vårdboende inom Tirfing 1 samt del av Linero 2:1. 


Här är en länk till en sida hos Lunds kommun. På denna sidan finns länkar till olika dokument som rör ärendet. Klicka här!


(Uppdaterat 2019-06-19)

Grannsamverkan mot brott på Torkel Höges grändSedan en tid tillbaka finns det på vår samfällighet skyltar som visar att här pågår grannsamverkan mot brott. Det finns en skylt i var ände av gången mellan Angantyrs gränd och Torkel Höges gränd. Dessutom finns en skylt i början av Torkel Höges gränd.


Initiativtagare är Jan-Olof Svensson på Torkel Höges gränd. Han hade konstaterat att det har varit en del inbrott på gatan och flera inbrottsförsök.


Han ansåg att det skulle vara bra med ett organiserat samarbete kring detta. Enligt många artiklar i tidningar är det grannsamverkan som tjuvarna är mest rädda för.


Med hjälp av Länsförsäkringar har han nu organiserat grannsamverkan mot brott med grannarna i 15 hus på gatan.


Klicka här och läs mer om hur Grannar mot brott fungerar på Torkel Höges gränd. Du hittar också texten under menyvalet Grannsamverkan/Grannar mot brott.

TV-enkät 2019 - utvärdering

 

En total utvärdering av TV-enkäten 2019 finns nu här på hemsidan. Klicka på denna länk för att se den.


Här är en sammanfattning:  


Det blev totalt 72 svar (68 förra gången).


25 svarade digitalt (35% av alla svar).


72% av de svarande är anslutna till fiber (2015: 62%).


55% vill ha samfällighetens TV-nät kvar (2015: 68%).


61% tar emot TV via samfällighetens nät (2015: 71%).


63% av dem som svarat på papper vill ha vårt nät kvar, medan 60% av de som svarade digitalt inte vill det. 


På årsmötet den 24/4 i Vikingaskolans matsal ges möjlighet att diskutera resultatet.


Uppdaterat 2019-04-17

Protokollet från

årsstämman 2019

finns nu här


Årsstämman ägde rum 2019-04-24 i Vikingskolans matsal. Nu är protokollet från stämman klart och finns här på samfällighetens hemsida.


Klicka här för att läsa det.


Kallelse med dagordning samt årsredovisning och resultatrapport finns att läsa på sidan för årsmötshandlingar under menyvalet Om föreningen.


Klicka här för att komma dit. 

Tvätta bilen på gatan?


Nu är det vår och man vill ha en ren och blänkande bil. 


Då kan det vara på sin plats att påminna om att gatan eller biluppställningsplatsen inte är en lämplig plats för biltvätt. Och det av miljöskäl!


Läs gärna vad Lunds kommuns miljöförvaltning skriver om biltvätt på sin hemsida - klicka här för att komma till den sidan.Asfaltering av gångvägarna


Styrelsen och tidigare årsmöten har noterat att samfälligheten bör ta höjd för framtida asfaltering av gångvägarna, troligen inom en 5-årsperiod.


Kostnaden uppskattas till 200.000 - 300.000 kr,

möjligen mer.
Elleverantör


Kostnaderna för el är en stor post i samfällighetens ekonomi. I huvudsak är det belysningen i gångarna som kostar.


Samfällighetens elleverantörsavtal (Kraftringen) löpte ut under sommaren 2018. Avtalet förnyades,och vi har nu  rörligt pris med bytesrätt.


Uppdaterat 2019-03-17

Missa inte intressanta inlägg!


Ta gärna en titt på sidan Grannsamverkan här på vår hemsida. Där finns ett diskussionsforum, som f n innehåller några intressanta inlägg. Dels om tak, dels om renovering av grovkök och badrum. Du är välkommen att själv skriva och kommentera.

Bättre bild på Barnkanalen/TV24

Vår TV-tekniker har nu installerat en ny mottagare för Barnkanalen / SVT24. Styrelseledamöterna, som bor i olika delar av vårt område, har kollat och uppfattar att bild och ljud nu är helt OK.

Uppdaterat 2018-11-25


7 kanaler i föreningens

TV-utbud


Från 1 augusti 2018 försvinner Sjuan ur föreningens utbud.


Skälet är detsamma som när TV3 och Kanal 5 utgick i våras: ett teknikbyte som gör att vi inte längre kan hantera signalen i vår centralantenn. Därmed är alla avgiftsbelagda kanaler borta ur föreningens utbud.


Kvar finns följande sju kanaler som ej är avgiftsbelagda:  TV1, TV2, TV4, TV6, Kunskapskanalen, Barnkanalen/SVT24 samt Danmark 1.


Uppdaterat 2018-07-22


Om häckar och trädgårdsavfall


Visserligen gör torkan att det inte växer så kraftigt i år, men ta ändå en titt utanför häcken (om din tomt ligger vid en av föreningens asfalterade gångar) och försäkra dig om att växtligheten inte hindrar framkomligheten och gräsklippningen. Om du klipper häcken, samla upp klippet även på utsidan.


Styrelsen vill också passa på att påminna om att trädgårdsavfall (häckklipp, gräs, ogräs, buskar, …) INTE får tippas på våra gemensamma grönytor längs våra gångar, och INTE heller på kommunens mark (båda har förekommit). Kör trädgårdsavfallet till återvinningsstationen på Gastelyckan, eller lägg det i trädgårdsavfallstunnan om du har en sådan.


Uppdaterat 2018-07-22

Skötsel av samfällighetens grönytor


Den senaste tiden har styrelsen blivit varse behovet av en del arbete med samfällighetens grönytor och därför vidtagit åtgärder med anledning av det.


Det har även blivit tid för klippning av gräset längs med gångarna i samfälligheten.


Klicka här och läs mer.Hur gick det med omröstningen om

TV-n?


Eftersom många visat intresse för omröstningen om TV3 och Kanal 5 på årsstämman i den 18 maj, vill styrelsen  på detta vis informera även dem som inte hade tillfälle att delta.


En klar majoritet stödde alternativ A, dvs att låta TV3 och Kanal 7 utgå permanent. En formell rösträkning behövdes inte.


Alternativen finns närmare beskrivna på kallelsens andra sida. Klicka här för att komma till kallelsen.

Kan vår samfällighet upplösas?

Vid årsstämman 2017 framfördes önskemål om att upplösa samfälligheten. Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att undersöka om detta är möjligt.


Med anledning av detta har vår ordförande, Tore Persson, varit i kontakt med Lantmäteriet för att höra vad detta skulle innebära.


Här är länkar till


Tore Perssons mail till Lantmäteriet


Lantmäteriets svar på frågor från Tore Persson


Styrelsens beslut ang upplösning

Webbeditor: Lars-Gösta Jardevall

Copyright @Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening