Hem

Välkommen till webbplatsen för Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening.

Här har vi samlat uppgifter om föreningen, nyheter, vår omgivning och lite om vår bakgrund.

Vi hoppas att denna webbplats skall vara till nytta för våra medlemmar.

Hör gärna av dig om du vill att vi skall skriva om något som gäller samfälligheten.

För kontakten mellan medlemmarna och styrelsen har vi en mejladress: styrelsen@ragnarlodbrok.se

Beskärning på gången mellan

Gorm den Gamles Gränd och Ragnar Lodbroks gränd


Den 16/10 började samfällighetens ordförande, Tore Persson, och styrelsemedlemmen Lars-Gösta Jardevall att trimma grönytan vid gången. Det blev ett tiotal säckar med klipp och tre turer till Gastelyckans avfallsstation. Den 20/10 fortsatte Tore med avverkningen och fick ihop fem säckar fvb Gastelyckans avfallsstation.


Samtidigt var styrelsens sekreterare och tillika belysningsansvarige, Lars-Göran Nilsson, sysselsatt med att byta en lampa i gången nedanför Ragnar Lodbroks Gränd 15. Så nu lyser den fint. 


(Uppdaterat 2020-10-25; ändrat 2020-12-03)

<--- Tore Persson i början av röjningen. Mycket kvar att röja. Fortsättning i veckan därpå.

(Uppdaterad 2020-10-17)

Så här ser det ut när röjningen är klar. En avsevärd skillnad. Sammanlagt ca 15 säckar med klipp till Gastelyckans avfallsstation.

(Fotograferad och uppdaterad 2020-10-26)

Dags tömma gamla fjärrvärmeledningen


I början av v 48 grävde Kraftringen fram en bit av den gamla fjärrvärmeledningen utanför Gorm den gamles gränd 12’s köksgavel.


Kraftringens projektledare har informerat styrelsen om att det var för att kunna kapa och tömma den gamla ledningen på vatten. Först därefter kan husen på Gorm den gamles gränd anslutas till den nya ledningen.

 

Kraftringen sände den 27/11 ut SMS om att det blir avbrott i värmeleveransen på måndag 30/11 kl 9-12 på gatorna i västra delen av samfälligheten. Se karta.


(Uppdaterat 2020-11-28)

Dags för nya ledningar på

Ragnar Lodbroks gränd


Styrelsen har fått följande information från Kraftringen ang det fortsatta arbetet med nya fjärrvärmeledningar:


Eftersom Kraftringen har maskiner och manskap på plats, blir det mest effektivt att fortsätta arbetet så snart som möjligt nu när arbetet snart är klart på Gorm den gamles gränd. Det innebär även i slutändan att man blir klar med projektet som helhet så tidigt som möjligt.


Nästa etapp blir att gräva upp gången som går från från lekplatsen/fotbollsplanen upp till Linerovägen. Från den ska sedan anslutningar göras till Ragnar Lodbroks gränd och Starkodders gränd.


Grävningen påbörjas så snart som möjligt, sannolikt redan måndag 7/12. Förberedelsearbetet började redan 2-3/12. Se bilder.


Man skall arbeta så effektivt man kan men risken finns att det kommer vara ett öppet schakt under jul- och nyårshelgerna. Detta kommer inte vara särskilt djupt och dessutom inhägnat. Dock innebär det såklart att gången inte kan användas. Cykeltrafiken leds om med tydlig skyltning.


(Uppdaterat 2020-12-03)

Protokollet från årsmötet klart

Nu finns protokollet från årsmötet att läsa här på hemsidan

- klicka här så kommer du till den sida där vi har samlat

alla årsmöteshandlingar


(Uppdaterad 2020-10-25)


Kraftringens svar på medlemsfrågor


Från våra medlemmar har vi fått en uppsättning frågor. Dessa har vi vidarebefordrat till Kraftringen, som svarat. Klicka här för att komma till frågor och svar. OBS! nya frågor nya svar 2020-12-03.


Där finns även bilder på den "låda" som skall ansluta huset till nätet. Nu finns även bilder på monterad låda. Se texten till höger.


(Uppdaterat 2020-12-03)

2020-11-30:

Nu har skåp för fjärrvärmeledningarna monterats på Gorm den Gamles gränd


Arbetet på Grom den gamles gränd har nu nått fram till början av gatan. Alla husen har fått röranslutningar in mot husväggen. Även skåp över dessa anslutningar har börjat monteras. Klicka på rutan för fler bilder och skrolla längst ner på sidan du kommer till. Där finns bild på monterat skåp.


Eftersom detta är ett stort och unikt projekt för vår samfällighet tar vi då och då bilder som visar hur projektet framskrider. Dessa bilder lägger vi på en särskild sida. 


Här är nedan på sidan finns några bilder från arbetet -

fler finns på bildsidan som du kommer till via knappen

till vänster:


Dessa tre bilder togs måndagen 26 oktober 2020. Grävningen på Gorm den Gamles gränd pågår för fullt. Längs med några hus finns redan rör i marken. 


Man har jobbat med håltagning in till husen, men lådorna som skall sitta på väggen har ännu inte kommit. Är på lackering. 


De hus som är norr om vändplanen har fått sina ytor återställda och delar av vändplanen har asfalterats.

Uppdaterad 2020-10-10

Så här såg det ut lördag 2020-10-10.

Rören har dragits fram till något hus och hål har borrats i väggen.

Här är preliminära tidplanen för Gorm den Gamles gränd


Kraftringen har tagit fram en tidplan för upplägget på arbetet på Gorm den Gamles gränd. Projektet delas in i tre etapper för att det inte skall vara ett jättestort schakt öppet under hela perioden.

 

Etapp 1: v. 34 – Inkl v. 38  (5 v)

Etapp 2: v 39 – inkl v. 42 (4 v)

Etapp 3: v. 43 – inkl v. 46 (4 v)

 

Etapp 1 är från teknikhuset ”bakom” gatorna ungefär fram till gångbanan som går bakom Gorm den Gamles gränd 11 och 12. Etapp 2 tar vid där etapp 1 slutar och går in till ungefär halva gatan. Etapp 3 är andra halvan av gatan. Dessa tider inte är "satta i sten". Det kan gå snabbare eller långsammare beroende på tillgänglighet och trafiken osv. Men Kraftringen tror att den här tidplanen är ett rimligt riktmärke att ha.

 

Installationer i husen kommer bli aktuellt först efter v. 42. Kraftringen kommer att kontakta de boende för att boka in besök och installation. Vill du veta mer detaljer om det här projektet: klicka här för bakgrund och mer information.

(Uppdaterat 2020-07-16)

Föreningsstämman (årsmötet) flyttas


Ragnar Lodbroks Samfällighetsförenings föreningsstämma (årsmöte) har varit planerad till onsdag 2020-04-15, men med hänsyn till coronapandemin flyttas den till ett senare tillfälle, möjligen till hösten.


Kallelse publiceras på föreningens hemsida senast 2 veckor före föreningsstämman. Klicka här för att komma till sida med årsredovisningen.


(Uppdaterat 2020-03-27)

Varning för inbrott

Styrelsen har nåtts av information om att två villor på Torkel Höges gränd haft inbrott. Ett i april och ett i maj. Båda villorna utan larm. Båda inbrotten skedde under eftermiddagar då personerna var borta under 2-4 timmar.

Tillvägagångsättet var liknande i båda fallen. Tjuven/tjuvarna hade gått in via terassdörr resp. fönster på trädgårdsidan.

(Uppdaterat 2020-07-02)

Klipp gärna gräset

Men inte med bullriga motor-gräsklippare fina sommarkvällar då grannarna njuter i sin trädgård. Kanske med efterlängtad grill och något gott att dricka.

(Uppdaterad 2020-07-02)

Hållbar energiproduktion
ett argument för solceller


Intresset för solceller växer.


På flera hus i vår samfällighet kan man se solceller på taken. Och fler går kanske i funderingar på att skaffa. Därför kan det vara intressant att höra vilka erfarenheter en av våra solcellsägare har.


Vi har intervjuat Lars-Göran Nilsson på Angantyrs gränd, tillika sekreterare i Ragnar Lodbroks samfällighetsförening.


Klicka här och läs hela intervjun (öppnas i nytt fönster)


(Uppdaterat 2020-02-19)

Beslut i byggnadsnämnden i februari 2020:

Linero får vårdboende och nytt flerbostadshus

Byggnadsnämnden antog 2020-02-13 en detaljplan som möjliggör vårdboende och bostäder i flerbostadshus på Linero alldeles intill vår samfällighet. Marken som tidigare använts som förskola och skolgård är f n inhägnad med stängsel. 


Klicka här, så kommer du till en sida där alla handlingar i ärendet finns (utom protokollet från mötet, som inte är klart när detta skrives).


(Uppdaterat 2020-02-15)

Nyanslutningar till bredbandsnätet


Har du observerat olikfärgade streck på en del av gången mellan Torkel Höges gränd och Angantyrs gränd?


Det är akea som har fått i uppdrag av Kraftringen Fiber att ansluta ytterligare ett hus till vårt bredbandnät.


Även vid Linerovägen strax norr om Melins väg har det skett omfattande grävning. Även här var det fiberinstallation. Här har arbetet skett på kommunens mark och inte samfällighetens.


(Uppdaterat 2020-02-16)

Testa hundrastgård Havamal


I oktober 2019 invigdes en hundrastgård vid gången från Linerovägen, förbi skolan och ner till centrum. 


Det är LKF som anlagt rastgården, men den bör kunna bli en resurs även för hundrarna inom vårt område.


Klicka här och läs mer på vår nyhetssida.

Ragnar Lodbroks Samfällighetsförenings stegar


Ännu en stege

Under mycket lång tid har samfälligheten, vid gången ovanför Angantyrs gränd, haft en stege till utlåning. Nyckel till stegen finns hos Lars-Göran Nilsson (046-126106). Stegen är avsedd för utlåning vid målning av gavlar och liknande. Nu finns ytterligare en stege här. 

Även nyckeln till den nya stegens lås finns hos Lars-Göran Nilsson.


(Uppdaterat 2019-11-14)


Tvätta bilen på gatan? Nej! Biltvätt är bättre.


Nu är det vår och man vill ha en ren och blänkande bil. Då kan det vara på sin plats att påminna om att gatan eller biluppställningsplatsen inte är en lämplig plats för biltvätt. Och det av miljöskäl!


Klicka här så kommer du till en sida med en lista över biltvättar som du kan anlita för att slippa förorena närmsta vattendrag.


Läs gärna vad Lunds kommuns miljöförvaltning skriver om biltvätt på sin hemsida - klicka här för att komma till den sidan.Grannsamverkan mot brott på Torkel Höges grändSedan en tid tillbaka finns det på vår samfällighet skyltar som visar att här pågår grannsamverkan mot brott. Det finns en skylt i var ände av gången mellan Angantyrs gränd och Torkel Höges gränd. Dessutom finns en skylt i början av Torkel Höges gränd.


Initiativtagare är Jan-Olof Svensson på Torkel Höges gränd. Han hade konstaterat att det har varit en del inbrott på gatan och flera inbrottsförsök.


Han ansåg att det skulle vara bra med ett organiserat samarbete kring detta. Enligt många artiklar i tidningar är det grannsamverkan som tjuvarna är mest rädda för.


Med hjälp av Länsförsäkringar har han nu organiserat grannsamverkan mot brott med grannarna i 15 hus på gatan.


Klicka här och läs mer om hur Grannar mot brott fungerar på Torkel Höges gränd. Du hittar också texten under menyvalet Grannsamverkan/Grannar mot brott.

Snart dags för klippning av gräset på samfällighetens gångar


Styrelsen för Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening har även i år engagerat Karl Elmér för att klippa gräset på samfällighetens gångar och andra ytor. Klicka här för bild på Karl.


Styrelsen vill också uppmana alla medlemmar att noga sköta sina häckar, så att dessa inte ligger ut över gångarna. 


Läs notisen "Om häckar och trädgårdsavfall" längre ner på denna sida. Den gäller även i år. 


(Uppdaterat 2020-04-05)

TV-enkät 2019 - utvärdering

 

En total utvärdering av TV-enkäten 2019 finns nu här på hemsidan. Klicka på denna länk för att se den.


Här är en sammanfattning:  


Det blev totalt 72 svar (68 förra gången).


25 svarade digitalt (35% av alla svar).


72% av de svarande är anslutna till fiber (2015: 62%).


55% vill ha samfällighetens TV-nät kvar (2015: 68%).


61% tar emot TV via samfällighetens nät (2015: 71%).


63% av dem som svarat på papper vill ha vårt nät kvar, medan 60% av de som svarade digitalt inte vill det. 


Se även info på sidan som handlar om vår TV-anläggning (klicka här).


(Uppdaterat 2020-03-05)

Dags för ett klipp?


Våra buskar och häckar växer just nu, och här och var växer de ut över de gemensamma gångarna och hindrar passage och gräsklippning.


På den gräsbeväxta sidan går tomtgränsen drygt en meter från asfalten, och många häckar växer längre ut. Så länge som häcken är skött och passage och gräsklippning inte hindras tycker vi ändå att detta är ok, men vid en del tomter är läget sämre.


Ta en titt utanför din egen tomt! Det är kanske dags för ett klipp?


Styrelsemedlemmar har påbörjar ansning av buskar och annan växlighet som finns på samfällighetens ytor.


(Uppdaterat 2019-06-19)

Protokollet från

årsstämman 2019

finns nu här


Årsstämman ägde rum 2019-04-24 i Vikingskolans matsal. Nu är protokollet från stämman klart och finns här på samfällighetens hemsida.


Klicka här för att läsa det.


Kallelse med dagordning samt årsredovisning och resultatrapport finns att läsa på sidan för årsmötshandlingar under menyvalet Om föreningen.


Klicka här för att komma dit. 

Asfaltering av gångvägarna


Styrelsen och tidigare årsmöten har noterat att samfälligheten bör ta höjd för framtida asfaltering av gångvägarna, troligen inom en 5-årsperiod.


Kostnaden uppskattas till 200.000 - 300.000 kr,

möjligen mer.
Elleverantör


Kostnaderna för el är en stor post i samfällighetens ekonomi. I huvudsak är det belysningen i gångarna som kostar.


Samfällighetens elleverantörsavtal (Kraftringen) löpte ut under sommaren 2018. Avtalet förnyades,och vi har nu  rörligt pris med bytesrätt.


Uppdaterat 2019-03-17

Missa inte intressanta inlägg!


Ta gärna en titt på sidan Grannsamverkan här på vår hemsida. Där finns ett diskussionsforum, som f n innehåller några intressanta inlägg. Dels om tak, dels om renovering av grovkök och badrum. Du är välkommen att själv skriva och kommentera.


7 kanaler i föreningens

TV-utbud


Från 1 augusti 2018 försvinner Sjuan ur föreningens utbud.


Skälet är detsamma som när TV3 och Kanal 5 utgick i våras: ett teknikbyte som gör att vi inte längre kan hantera signalen i vår centralantenn. Därmed är alla avgiftsbelagda kanaler borta ur föreningens utbud.


Kvar finns följande sju kanaler som ej är avgiftsbelagda:  TV1, TV2, TV4, TV6, Kunskapskanalen, Barnkanalen/SVT24 samt Danmark 1.


Uppdaterat 2018-07-22


Om häckar och trädgårdsavfall


Nu är växtsäsongen i full gång. Ta därför en titt utanför häcken (om din tomt ligger vid en av föreningens asfalterade gångar) och försäkra dig om att växtligheten inte hindrar framkomligheten och gräsklippningen (som så småningom kommer igång igen). Om du klipper häcken, samla upp klippet även på utsidan.


Styrelsen vill också passa på att påminna om att trädgårdsavfall (häckklipp, gräs, ogräs, buskar, …) INTE får tippas på våra gemensamma grönytor längs våra gångar, och INTE heller på kommunens mark (båda har förekommit). Kör trädgårdsavfallet till återvinningsstationen på Gastelyckan, eller lägg det i trädgårdsavfallstunnan om du har en sådan.


(Uppdaterat 2020-04-05)

Hur gick det med omröstningen om

TV-n?


Eftersom många visat intresse för omröstningen om TV3 och Kanal 5 på årsstämman i den 18 maj 2018, vill styrelsen  på detta vis informera även dem som inte hade tillfälle att delta.


En klar majoritet stödde alternativ A, dvs att låta TV3 och Kanal 7 utgå permanent. En formell rösträkning behövdes inte.


Alternativen finns närmare beskrivna på kallelsens andra sida. Klicka här för att komma till kallelsen.

Kan vår samfällighet upplösas?

Vid årsstämman 2017 framfördes önskemål om att upplösa samfälligheten. Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att undersöka om detta är möjligt.


Med anledning av detta har vår ordförande, Tore Persson, varit i kontakt med Lantmäteriet för att höra vad detta skulle innebära.


Här är länkar till


Tore Perssons mail till Lantmäteriet


Lantmäteriets svar på frågor från Tore Persson


Styrelsens beslut ang upplösning

Webbeditor: Lars-Gösta Jardevall

Copyright @Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening