Hem

Välkommen till webbplatsen för Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening.

Här har vi samlat uppgifter om föreningen, nyheter, vår omgivning och lite om vår bakgrund.

Vi hoppas att denna webbplats skall vara till nytta för våra medlemmar.

Hör gärna av dig om du vill att vi skall skriva om något som gäller samfälligheten.

För kontakten mellan medlemmarna och styrelsen har vi en mejladress: styrelsen@ragnarlodbrok.se

Driftstörning fjärrvärme 29/1


På fredag 29/1 kommer det bli en kortare driftstörning avseende fjärrvärmeleveransen.


Detta eftersom Kraftringen behöver byta ut ett par ventiler som blivit fuktskadade i den senaste tidens kraftiga nederbörd. Under dagen, ca 9-14, kan det främst bli påverkan på varmvattnet. Uppvärmningen i husen lär inte märkas av.


(Uppdaterat 2021-01-25)

Parkering under arbetet

på Starkodders gränd


Kraftringen har sänt alla inkomna registreringsnummer till kommunen. I första hand skall bilarna ställas längs vägen på Starkodders gränd, längs grönytan till höger när man kommer in på gatan. Här får det plats ett antal bilar.


I andra hand är det Linerovägen som gäller, på 2 timmars parkeringen vid Tre Högarområdet.

 

Kraftringen tror och hoppas att dessa två alternativ ska vara nog, men undersöker även möjligheten att utöka området till ytterligare utrymme på Linerovägen. Man återkommer om resultatet av detta. När sådant kommer läggs det ut här på samfällighetens hemsida.


Kraftringen kommer dock försöka se till att de boende har tillgång till sina egna parkeringar i så stor utsträckning som möjligt.


(Uppdaterat 2021-01-25)

Varning för P-böter


P-böter har utdelats på Gorm den Gamles gränd. 


Det finns alltså skäl att påminna om att parkering på gatorna i vår samfällighet regleras av områdestavlor, som bl a står på Linerovägen strax efter korsningen med Vikingavägen, Östra Linerovägen strax efter infarten från Södra Sandbyvägen samt andra gator som leder in till vårt område.


Vill du läsa mer om områdesreglerad parkering; klicka här.


(Uppdaterat 2021-01-11 och 2021-01-25)

Starkodders gränd redan i januari

Kraftringen har haft möte om planeringen av det fortsatta arbetet med nya fjärrvärmerör. Man konstaterade att det blir klart bäst för samtliga inblandade att man startar i Starkodders gränd och därefter tar Ragnar Lodbroks gränd.

 

Planerad start för arbetet på Starkodders gränd blir vecka 3, den 18/1, om inget oförutsett inträffar. Därefter tas gatan i två etapper. Det finns en del interna punkter för Kraftringen att reda ut i planeringen kring detta, men också en del saker att diskutera med samfälligheten. Se nedan:

 

Passage av Starkodders gränd 6

Som tidigare konstaterats blir nr 6 mest drabbat av arbetet, då det är den väg man tar för att komma in på gatan. Här behöver ett servitutsavtal tecknas.


Parkeringsplatser

Detta vill Kraftringen, innan start, titta på på plats gemensamt med samfälligheten samt även tillsammans med Markentreprenad. Man kommer att studera erfarenheterna från Gorm den gamles gränd.


Skåp

Kraftringens plan är att beställa prefabricerade skåp i galvaniserat stål från Ventim. Klicka här för att komma till ett produktblad för skåpet.


(Uppdaterat 2020-12-26)

Tore Persson i början av röjningen. Mycket kvar att röja. Fortsättning i veckan därpå.

(Uppdaterad 2020-10-17)   -------->

Beskärning och lampbyten


Den 16/10 började samfällighetens ordförande, Tore Persson, och styrelsemedlemmen Lars-Gösta Jardevall att trimma grönytan vid gången. Det blev ett tiotal säckar med klipp och tre turer till Gastelyckans avfallsstation. Den 20/10 fortsatte Tore med avverkningen och fick ihop fem säckar fvb Gastelyckans avfallsstation.


Samtidigt var styrelsens sekreterare och tillika belysningsansvarige, Lars-Göran Nilsson, sysselsatt med att byta en lampa i gången nedanför Ragnar Lodbroks Gränd 15. Så nu lyser den fint. 


2021-01-03 bytte Lars-Göran även en lampa i gången mellan Ragnar Lodbroks gränd och Starkodders gränd.


(Uppdaterat 2020-10-25; ändrat 2020-12-03 och 2021-01-04)

Ny projektledare för

fjärrvärmeprojektet

hos Kraftringen


Sedan början av december 2020 är Markus Falkvall projektledare för fjärrvärmeprojektet och är den som samfälligheten nu håller kontakt med och som ger oss information om arbetet.


(Uppdaterat 2021-01-11)

Kraftringens svar på medlemsfrågor


Från våra medlemmar har vi fått en uppsättning frågor. Dessa har vi vidarebefordrat till Kraftringen, som svarat. Klicka här för att komma till frågor och svar. OBS! nya frågor nya svar 2020-12-03.


Där finns även bilder på den "låda" som skall ansluta huset till nätet. Nu finns även bilder på monterad låda. Se texten till höger.


(Uppdaterat 2020-12-03)

2020-11-30:

Nu har skåp för fjärrvärmeledningarna monterats på Gorm den Gamles gränd


Arbetet på Grom den gamles gränd har nu nått fram till början av gatan. Alla husen har fått röranslutningar in mot husväggen. Även skåp över dessa anslutningar har börjat monteras. Klicka på rutan för fler bilder och skrolla längst ner på sidan du kommer till. Där finns bild på monterat skåp.


Eftersom detta är ett stort och unikt projekt för vår samfällighet tar vi då och då bilder som visar hur projektet framskrider. Dessa bilder lägger vi på en särskild sida. 


Här är nedan på sidan finns några bilder från arbetet -

fler finns på bildsidan som du kommer till via knappen

till vänster:


Dessa tre bilder togs måndagen 26 oktober 2020. Grävningen på Gorm den Gamles gränd pågår för fullt. Längs med några hus finns redan rör i marken. 


Man har jobbat med håltagning in till husen, men lådorna som skall sitta på väggen har ännu inte kommit. Är på lackering. 


De hus som är norr om vändplanen har fått sina ytor återställda och delar av vändplanen har asfalterats.

Uppdaterad 2020-10-10

Så här såg det ut lördag 2020-10-10.

Rören har dragits fram till något hus och hål har borrats i väggen.

Här är preliminära tidplanen för Gorm den Gamles gränd


Kraftringen har tagit fram en tidplan för upplägget på arbetet på Gorm den Gamles gränd. Projektet delas in i tre etapper för att det inte skall vara ett jättestort schakt öppet under hela perioden.

 

Etapp 1: v. 34 – Inkl v. 38  (5 v)

Etapp 2: v 39 – inkl v. 42 (4 v)

Etapp 3: v. 43 – inkl v. 46 (4 v)

 

Etapp 1 är från teknikhuset ”bakom” gatorna ungefär fram till gångbanan som går bakom Gorm den Gamles gränd 11 och 12. Etapp 2 tar vid där etapp 1 slutar och går in till ungefär halva gatan. Etapp 3 är andra halvan av gatan. Dessa tider inte är "satta i sten". Det kan gå snabbare eller långsammare beroende på tillgänglighet och trafiken osv. Men Kraftringen tror att den här tidplanen är ett rimligt riktmärke att ha.

 

Installationer i husen kommer bli aktuellt först efter v. 42. Kraftringen kommer att kontakta de boende för att boka in besök och installation. Vill du veta mer detaljer om det här projektet: klicka här för bakgrund och mer information.

(Uppdaterat 2020-07-16)

Hållbar energiproduktion
ett argument för solceller


Intresset för solceller växer.


På flera hus i vår samfällighet kan man se solceller på taken. Och fler går kanske i funderingar på att skaffa. Därför kan det vara intressant att höra vilka erfarenheter en av våra solcellsägare har.


Vi har intervjuat Lars-Göran Nilsson på Angantyrs gränd, tillika sekreterare i Ragnar Lodbroks samfällighetsförening.


Klicka här och läs hela intervjun (öppnas i nytt fönster)


(Uppdaterat 2020-02-19)

Beslut i byggnadsnämnden i februari 2020:

Linero får vårdboende och nytt flerbostadshus

Byggnadsnämnden antog 2020-02-13 en detaljplan som möjliggör vårdboende och bostäder i flerbostadshus på Linero alldeles intill vår samfällighet. Marken som tidigare använts som förskola och skolgård är f n inhägnad med stängsel. 


Klicka här, så kommer du till en sida där alla handlingar i ärendet finns (utom protokollet från mötet, som inte är klart när detta skrives).


(Uppdaterat 2020-02-15)

Testa hundrastgård Havamal


I oktober 2019 invigdes en hundrastgård vid gången från Linerovägen, förbi skolan och ner till centrum. 


Det är LKF som anlagt rastgården, men den bör kunna bli en resurs även för hundrarna inom vårt område.


Klicka här och läs mer på vår nyhetssida.

Ragnar Lodbroks Samfällighetsförenings stegar


Ännu en stege

Under mycket lång tid har samfälligheten, vid gången ovanför Angantyrs gränd, haft en stege till utlåning. Nyckel till stegen finns hos Lars-Göran Nilsson (046-126106). Stegen är avsedd för utlåning vid målning av gavlar och liknande. Nu finns ytterligare en stege här. 

Även nyckeln till den nya stegens lås finns hos Lars-Göran Nilsson.


(Uppdaterat 2019-11-14)


Tvätta bilen på gatan? Nej! Biltvätt är bättre.


Nu är det vår och man vill ha en ren och blänkande bil. Då kan det vara på sin plats att påminna om att gatan eller biluppställningsplatsen inte är en lämplig plats för biltvätt. Och det av miljöskäl!


Klicka här så kommer du till en sida med en lista över biltvättar som du kan anlita för att slippa förorena närmsta vattendrag.


Läs gärna vad Lunds kommuns miljöförvaltning skriver om biltvätt på sin hemsida - klicka här för att komma till den sidan.Grannsamverkan mot brott på Torkel Höges grändSedan en tid tillbaka finns det på vår samfällighet skyltar som visar att här pågår grannsamverkan mot brott. Det finns en skylt i var ände av gången mellan Angantyrs gränd och Torkel Höges gränd. Dessutom finns en skylt i början av Torkel Höges gränd.


Initiativtagare är Jan-Olof Svensson på Torkel Höges gränd. Han hade konstaterat att det har varit en del inbrott på gatan och flera inbrottsförsök.


Han ansåg att det skulle vara bra med ett organiserat samarbete kring detta. Enligt många artiklar i tidningar är det grannsamverkan som tjuvarna är mest rädda för.


Med hjälp av Länsförsäkringar har han nu organiserat grannsamverkan mot brott med grannarna i 15 hus på gatan.


Klicka här och läs mer om hur Grannar mot brott fungerar på Torkel Höges gränd. Du hittar också texten under menyvalet Grannsamverkan/Grannar mot brott.

Snart dags för klippning av gräset på samfällighetens gångar


Styrelsen för Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening har även i år engagerat Karl Elmér för att klippa gräset på samfällighetens gångar och andra ytor. Klicka här för bild på Karl.


Styrelsen vill också uppmana alla medlemmar att noga sköta sina häckar, så att dessa inte ligger ut över gångarna. 


Läs notisen "Om häckar och trädgårdsavfall" längre ner på denna sida. Den gäller även i år. 


(Uppdaterat 2020-04-05)

TV-enkät 2019 - utvärdering

 

En total utvärdering av TV-enkäten 2019 finns nu här på hemsidan. Klicka på denna länk för att se den.


Här är en sammanfattning:  


Det blev totalt 72 svar (68 förra gången).


25 svarade digitalt (35% av alla svar).


72% av de svarande är anslutna till fiber (2015: 62%).


55% vill ha samfällighetens TV-nät kvar (2015: 68%).


61% tar emot TV via samfällighetens nät (2015: 71%).


63% av dem som svarat på papper vill ha vårt nät kvar, medan 60% av de som svarade digitalt inte vill det. 


Se även info på sidan som handlar om vår TV-anläggning (klicka här).


(Uppdaterat 2020-03-05)

Dags för ett klipp?


Våra buskar och häckar växer just nu, och här och var växer de ut över de gemensamma gångarna och hindrar passage och gräsklippning.


På den gräsbeväxta sidan går tomtgränsen drygt en meter från asfalten, och många häckar växer längre ut. Så länge som häcken är skött och passage och gräsklippning inte hindras tycker vi ändå att detta är ok, men vid en del tomter är läget sämre.


Ta en titt utanför din egen tomt! Det är kanske dags för ett klipp?


Styrelsemedlemmar har påbörjar ansning av buskar och annan växlighet som finns på samfällighetens ytor.


(Uppdaterat 2019-06-19)

Protokollet från

årsstämman 2020

finns nu här

Nu finns protokollet från årsmötet att läsa här på hemsidan

- klicka här så kommer du till den sida där vi har samlat

alla årsmöteshandlingar


(Uppdaterat 2021-01-04)

Asfaltering av gångvägarna


Styrelsen och tidigare årsmöten har noterat att samfälligheten bör ta höjd för framtida asfaltering av gångvägarna, troligen inom en 5-årsperiod.


Kostnaden uppskattas till 200.000 - 300.000 kr,

möjligen mer.
Elleverantör


Kostnaderna för el är en stor post i samfällighetens ekonomi. I huvudsak är det belysningen i gångarna som kostar.


Samfällighetens elleverantörsavtal (Kraftringen) löpte ut under sommaren 2018. Avtalet förnyades,och vi har nu  rörligt pris med bytesrätt.


Uppdaterat 2019-03-17

Missa inte intressanta inlägg!


Ta gärna en titt på sidan Grannsamverkan här på vår hemsida. Där finns ett diskussionsforum, som f n innehåller några intressanta inlägg. Dels om tak, dels om renovering av grovkök och badrum. Du är välkommen att själv skriva och kommentera.

Om häckar och trädgårdsavfall


Nu är växtsäsongen i full gång. Ta därför en titt utanför häcken (om din tomt ligger vid en av föreningens asfalterade gångar) och försäkra dig om att växtligheten inte hindrar framkomligheten och gräsklippningen (som så småningom kommer igång igen). Om du klipper häcken, samla upp klippet även på utsidan.


Styrelsen vill också passa på att påminna om att trädgårdsavfall (häckklipp, gräs, ogräs, buskar, …) INTE får tippas på våra gemensamma grönytor längs våra gångar, och INTE heller på kommunens mark (båda har förekommit). Kör trädgårdsavfallet till återvinningsstationen på Gastelyckan, eller lägg det i trädgårdsavfallstunnan om du har en sådan.


(Uppdaterat 2020-04-05)

Hur gick det med omröstningen om

TV-n?


Eftersom många visat intresse för omröstningen om TV3 och Kanal 5 på årsstämman i den 18 maj 2018, vill styrelsen  på detta vis informera även dem som inte hade tillfälle att delta.


En klar majoritet stödde alternativ A, dvs att låta TV3 och Kanal 7 utgå permanent. En formell rösträkning behövdes inte.


Alternativen finns närmare beskrivna på kallelsens andra sida. Klicka här för att komma till kallelsen.

Kan vår samfällighet upplösas?

Vid årsstämman 2017 framfördes önskemål om att upplösa samfälligheten. Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att undersöka om detta är möjligt.


Med anledning av detta har vår ordförande, Tore Persson, varit i kontakt med Lantmäteriet för att höra vad detta skulle innebära.


Här är länkar till


Tore Perssons mail till Lantmäteriet


Lantmäteriets svar på frågor från Tore Persson


Styrelsens beslut ang upplösning