Hem

Välkommen till webbplatsen för Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening.

Här har vi samlat uppgifter om föreningen, nyheter, vår omgivning och lite om vår bakgrund.

Vi hoppas att denna webbplats skall vara till nytta för våra medlemmar.

Hör gärna av dig om du vill att vi skall skriva om något som gäller samfälligheten.

För kontakten mellan medlemmarna och styrelsen har vi en mejladress: styrelsen@ragnarlodbrok.se

Viktig information om TV-n


Som tidigare meddelats kommer de markbundna TV-sändningarna att byta teknik i slutet av oktober 2021. Detta innebär att nya mottagare måste installeras i samfällighetens TV-anläggning. Torsdagen den 28 oktober äger detta rum. Under dagen är därför TV-nätet avstängt från 09:00 till ca 15:00.


Bytet till nya mottagare i centralantennanläggningen påverkar inte mottagningen i husen. SVT1, SVT2, TV4 och DR1, som kommer att vara kvar i samfällighetens nät, kommer att ligga kvar på samma frekvenser. Ingen ny kanalsökning behövs. 


Klicka här och läs hela meddelandet som delas ut till alla medlemmar i samfälligheten. Klicka här för att se tidigare information i frågan inklusive info från Teracom..


(Uppdaterat 2021-10-18)

Brev till kommunen ang parkering inom vår del av Linero


Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening i Lunds årsmöte 2021 har beslutat att tillskriva Tekniska nämnden i Lunds kommun med anledning av de parkeringsbestämmelser som gäller för det område inom vilket samfälligheten finns.


Nuvarande parkeringsregler innebär att max 5 min parkering är tillåten vardagar 8-18 på villagatorna inom samfälligheten samt anslutande Melins väg, Östra Linerovägen och Linerovägen (utom en kortare sträcka öster om Egils gränd där 2-timmars parkering är tillåten).


Den extremt korta tillåtna tiden för parkering på villagatorna upplevs orimlig och därmed problematisk.


Den 27 juni 2021 skickade därför föreningen ett brev till Tekniska nämnden i Lunds kommun med en begäran om en dialog med kommunen ang parkeringsreglerna på "vår" del av Linero.


Klicka här för att läsa hela brevet.


(Uppdaterat 2021-07-18)

Utvärderingen av TV-enkäten klar


Alla inkomna enkätsvar har nu registrerats och analyserats av styrelsen.


33 (48%) svarade digitalt och 35 (52%) på papper.


Totalt svarade 68 av samfällighetens 93 hushåll (73%). Det var marginellt lägre än 2019 (76%).


Intresset var störst på det västra området och lägst på Angantyrs gränd: 12 svar (57%).


Andelen som vill ha TV-nätet kvar är fortfarande rätt högt (40%) men mindre än 2019 (55%).


Vad gäller kanaler är det ett uttalat intresse för TV1, TV2 och Kunskapskanalen.


Klicka här för att komma till sidan med den kompletta redovisningen av resultatet.


(Uppdaterat 2021-06-23)

Protokollet från 2021 års stämma 


Protokollet och alla andra handlingar som hör till stämman finns nu här på vår hemsida. Klicka här för att komma till sidan med alla dokument som hör till stämman.


Bland de frågor som diskuterades under mötet kan nämnas:


  1. Behovet av uppfräschning av samfällighetens gångvägar: I enlighet med styrelsens förslag beslöts att senarelägga beslut.
  2. Behovet av byte av gångbelysning: I enlighet med styrelsens förslag beslöts att senarelägga beslut.
  3. Frågan om parkeringsreglerna inom vårt område diskuterades livligt. Stämman beslöt att styrelsen skall sammanställa en skrivelse till Lunds Tekniska nämnd. Skrivelsen ska beskriva problematiken och förhoppningsvis leda till en konstruktiv dialog.


I protokollet nämns Kraftringens avtalsförslag ang samfällighetens övertagande av gamla fjärrvärmerör. Klicka här för att läsa förslaget och det gamla avtalet.


(Uppdaterat 2021-04-26)

Lägesrapport fjärrvärme


Vi har fått en ny lägesrapport från Kraftringen avseende fjärrvärmearbetet inom vårt område.


Markus Falkvall meddelar att han nu officiellt har lämnat över projektet till Jörgen Bjerknäs, som har mailadress Jorgen.Bjerknas@Kraftringen.se .


Men innan Markus lämnar helt uppdaterar han oss om senaste nytt:


"Återställning av pågående etapp pågår och asfaltering sker vecka 27.


Start av sista etappen blir preliminärt vecka 33 men Jörgen kommer meddela exakt tid.


Parkeringstillstånden behöver vi fixa så de förlängs. Förtydligande gick ut angående parkering för nära korsningar (men jag lyckades få de utfärdade böterna strykta).

Efter det att vi är klara med sista etappen kommer omkopplingar och driftsättningar ske invändigt i varje hus. Det är möjligt att det arbetet även kan tjuvstartas.


Info/kontakt om detta kommer hanteras av de inblandade. Det är samma person (Göran Sjörin) som på tidigare gator som utför jobbet.

På det stora hela känns läget under kontroll. 

Ha en fortsatt trevlig helg i värmen och en riktigt bra sommar! ️"


Markus sänder oss ett varmt tack för ett riktigt gott samarbete! Från samfällighetens sida instämmer vi och önskar Markus lycka till i sitt nya jobb.


(Uppdaterad 2021-06-23)

Nu är fjärrvärmearbetet klart på Starkodders gränd

och fortsätter på Ragnar Lodbroks gränd


Här är några bilder på arbetet på Starkodders gränd, som pågick under januari - april 2021. Nu är ledningarna på plats, hålen fyllda och asfalterade och vattnet från de nya rören värmer husen.

Lägg märke till den tunna ledningen under fjärrvärmeröret. Kan det vara vår TV-kabel.

Varning för P-böter


P-böter har utdelats på Gorm den Gamles gränd och på Linerovägen.


Det finns alltså skäl att påminna om att parkering på gatorna i vår samfällighet regleras av områdestavlor, som bl a står på Linerovägen strax efter korsningen med Vikingavägen, Östra Linerovägen strax efter infarten från Södra Sandbyvägen samt andra gator som leder in till vårt område. 


Vill du läsa mer om områdesreglerad parkering; klicka här.


(Uppdaterat 2021-01-11, 2021-01-25, 2021-03-25)

Hål i GC-vägen mellan Ragnar Lodbrok och Starkodder


För att kunna ta ledningarna på Starkodders gränd ur drift och tömma dessa så behövde Kraftringen ta upp en grop i gång- och cykelvägen mellan Ragnar Lodbroks gränd och Starkodders gränd den 6/4 och den 7/4 2021. Se kartbild här intill. Då stängde man av den gamla ledningen för att koppla bort och tömma på Starkodder. 


Asfaltering av GC-vägen skedde den 12/4.

 

Därefter påbörjades arbetet på Ragnar Lodbroks gränd. Samt även arbete på Starkodders gränd för att rensa invändigt och ta bort gamla rör och ventiler etc.


(Uppdaterat 2021-03-24 och 2021-04-29)

Kraftringens svar på medlemsfrågor


Från våra medlemmar har vi fått en uppsättning frågor. Dessa har vi vidarebefordrat till Kraftringen, som svarat. Klicka här för att komma till frågor och svar. OBS! nya frågor nya svar 2020-12-03.


Där finns även bilder på den "låda" som skall ansluta huset till nätet. Nu finns även bilder på monterad låda. Se texten till höger.


(Uppdaterat 2020-12-03)

2020-11-30:

Nu har skåp för fjärrvärmeledningarna monterats på Gorm den Gamles gränd


Arbetet på Grom den gamles gränd har nu nått fram till början av gatan. Alla husen har fått röranslutningar in mot husväggen. Även skåp över dessa anslutningar har börjat monteras. Klicka på rutan för fler bilder och skrolla längst ner på sidan du kommer till. Där finns bild på monterat skåp.


Eftersom detta är ett stort och unikt projekt för vår samfällighet tar vi då och då bilder som visar hur projektet framskrider. Dessa bilder lägger vi på en särskild sida. 


Här är nedan på sidan finns några bilder från arbetet -

fler finns på bildsidan som du kommer till via knappen

till vänster:


Dessa tre bilder togs måndagen 26 oktober 2020. Grävningen på Gorm den Gamles gränd pågår för fullt. Längs med några hus finns redan rör i marken. 


Man har jobbat med håltagning in till husen, men lådorna som skall sitta på väggen har ännu inte kommit. Är på lackering. 


De hus som är norr om vändplanen har fått sina ytor återställda och delar av vändplanen har asfalterats.

Så här såg det ut lördag 2020-10-10.

Rören har dragits fram till något hus och hål har borrats i väggen.

Hållbar energiproduktion
ett argument för solceller


Intresset för solceller växer.


På flera hus i vår samfällighet kan man se solceller på taken. Och fler går kanske i funderingar på att skaffa. Därför kan det vara intressant att höra vilka erfarenheter en av våra solcellsägare har.


Vi har intervjuat Lars-Göran Nilsson på Angantyrs gränd, tillika sekreterare i Ragnar Lodbroks samfällighetsförening.


Klicka här och läs hela intervjun (öppnas i nytt fönster)


(Uppdaterat 2020-02-19)

Testa hundrastgård Havamal


I oktober 2019 invigdes en hundrastgård vid gången från Linerovägen, förbi skolan och ner till centrum. 


Det är LKF som anlagt rastgården, men den bör kunna bli en resurs även för hundrarna inom vårt område.


Klicka här och läs mer på vår nyhetssida.

Ragnar Lodbroks Samfällighetsförenings stegar


Ännu en stege

Under mycket lång tid har samfälligheten, vid gången ovanför Angantyrs gränd, haft en stege till utlåning. Nyckel till stegen finns hos Lars-Göran Nilsson (046-126106). Stegen är avsedd för utlåning vid målning av gavlar och liknande. Nu finns ytterligare en stege här. 

Även nyckeln till den nya stegens lås finns hos Lars-Göran Nilsson.


(Uppdaterat 2019-11-14)


Beslut i byggnadsnämnden i februari 2020:

Linero får vårdboende och nytt flerbostadshus

Byggnadsnämnden antog 2020-02-13 en detaljplan som möjliggör vårdboende och bostäder i flerbostadshus på Linero alldeles intill vår samfällighet. Marken som tidigare använts som förskola och skolgård är f n inhägnad med stängsel. 


Klicka här, så kommer du till en sida där alla handlingar i ärendet finns (utom protokollet från mötet, som inte är klart när detta skrives).


(Uppdaterat 2020-02-15)

Tvätta bilen på gatan? Nej! Biltvätt är bättre.


Nu är det vår och man vill ha en ren och blänkande bil. Då kan det vara på sin plats att påminna om att gatan eller biluppställningsplatsen inte är en lämplig plats för biltvätt. Och det av miljöskäl!


Klicka här så kommer du till en sida med en lista över biltvättar som du kan anlita för att slippa förorena närmsta vattendrag.


Läs gärna vad Lunds kommuns miljöförvaltning skriver om biltvätt på sin hemsida - klicka här för att komma till den sidan.Grannsamverkan mot brott på Torkel Höges grändSedan en tid tillbaka finns det på vår samfällighet skyltar som visar att här pågår grannsamverkan mot brott. Det finns en skylt i var ände av gången mellan Angantyrs gränd och Torkel Höges gränd. Dessutom finns en skylt i början av Torkel Höges gränd.


Initiativtagare är Jan-Olof Svensson på Torkel Höges gränd. Han hade konstaterat att det har varit en del inbrott på gatan och flera inbrottsförsök.


Han ansåg att det skulle vara bra med ett organiserat samarbete kring detta. Enligt många artiklar i tidningar är det grannsamverkan som tjuvarna är mest rädda för.


Med hjälp av Länsförsäkringar har han nu organiserat grannsamverkan mot brott med grannarna i 15 hus på gatan.


Klicka här och läs mer om hur Grannar mot brott fungerar på Torkel Höges gränd. Du hittar också texten under menyvalet Grannsamverkan/Grannar mot brott.

TV-enkät 2019 - utvärdering

 

En total utvärdering av TV-enkäten 2019 finns nu här på hemsidan. Klicka på denna länk för att se den.


Här är en sammanfattning:  


Det blev totalt 72 svar (68 förra gången).


25 svarade digitalt (35% av alla svar).


72% av de svarande är anslutna till fiber (2015: 62%).


55% vill ha samfällighetens TV-nät kvar (2015: 68%).


61% tar emot TV via samfällighetens nät (2015: 71%).


63% av dem som svarat på papper vill ha vårt nät kvar, medan 60% av de som svarade digitalt inte vill det. 


Se även info på sidan som handlar om vår TV-anläggning (klicka här).


(Uppdaterat 2020-03-05)

Dags för ett klipp?


Våra buskar och häckar växer just nu, och här och var växer de ut över de gemensamma gångarna och hindrar passage och gräsklippning.


På den gräsbeväxta sidan går tomtgränsen drygt en meter från asfalten, och många häckar växer längre ut. Så länge som häcken är skött och passage och gräsklippning inte hindras tycker vi ändå att detta är ok, men vid en del tomter är läget sämre.


Ta en titt utanför din egen tomt! Det är kanske dags för ett klipp?


Styrelsemedlemmar har påbörjar ansning av buskar och annan växlighet som finns på samfällighetens ytor.


(Uppdaterat 2019-06-19)

Protokollet från

årsstämman 2020

finns nu här

Nu finns protokollet från årsmötet att läsa här på hemsidan

- klicka här så kommer du till den sida där vi har samlat

alla årsmöteshandlingar


(Uppdaterat 2021-01-04)

Missa inte intressanta inlägg!


Ta gärna en titt på sidan Grannsamverkan här på vår hemsida. Där finns ett diskussionsforum, som f n innehåller några intressanta inlägg. Dels om tak, dels om renovering av grovkök och badrum. Du är välkommen att själv skriva och kommentera.

Om häckar och trädgårdsavfall


Nu är växtsäsongen i full gång. Ta därför en titt utanför häcken (om din tomt ligger vid en av föreningens asfalterade gångar) och försäkra dig om att växtligheten inte hindrar framkomligheten och gräsklippningen (som så småningom kommer igång igen). Om du klipper häcken, samla upp klippet även på utsidan.


Styrelsen vill också passa på att påminna om att trädgårdsavfall (häckklipp, gräs, ogräs, buskar, …) INTE får tippas på våra gemensamma grönytor längs våra gångar, och INTE heller på kommunens mark (båda har förekommit). Kör trädgårdsavfallet till återvinningsstationen på Gastelyckan, eller lägg det i trädgårdsavfallstunnan om du har en sådan.


(Uppdaterat 2020-04-05)

Hur gick det med omröstningen om

TV-n?


Eftersom många visat intresse för omröstningen om TV3 och Kanal 5 på årsstämman i den 18 maj 2018, vill styrelsen  på detta vis informera även dem som inte hade tillfälle att delta.


En klar majoritet stödde alternativ A, dvs att låta TV3 och Kanal 7 utgå permanent. En formell rösträkning behövdes inte.


Alternativen finns närmare beskrivna på kallelsens andra sida. Klicka här för att komma till kallelsen.

Kan vår samfällighet upplösas?

Vid årsstämman 2017 framfördes önskemål om att upplösa samfälligheten. Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att undersöka om detta är möjligt.


Med anledning av detta har vår ordförande, Tore Persson, varit i kontakt med Lantmäteriet för att höra vad detta skulle innebära.


Här är länkar till


Tore Perssons mail till Lantmäteriet


Lantmäteriets svar på frågor från Tore Persson


Styrelsens beslut ang upplösning