Fjärrvärme - kompletterande info

Styrelsen för Samfälligheten Ragnar Lodbrok har framfört synpunkter på den planerade anslutningen av nya fjärrvärmerör till husen. Projektingenjören Klara Ottosson har svarat. Här nedan redovisas mailkonversationen -  något redigerad.


__________

Från: Ottosson Klara 
Skickat: den 6 maj 2020
Till: Tore Persson
Ämne: Svar på frågor om fjärrvärme

 

Hej Tore,

 

Nu har jag svarat på era frågor. Som ni även kan läsa i dokumentet (se punkt 1 i svaret) så har det dykt upp förutsättningar gällande det gamla avtalet mellan Ragnar Lodbroks samfällighet och Lunds Energi (nu Kraftringen) som gör att vi valt att skjuta på arbetet till efter sommaren. Vi vill ta god tid på oss att få rätt på allt det juridiska så det inte blir fel och det inte blir några missförstånd.

 

Vi kommer ta fram en avsiktsförklaring och eventuellt andra avtal och sen får vi höras igen om att gå igenom och underteckna dessa.

 

Jag önskar dig en trevlig dag!

Vänliga hälsningar,

Klara Ottosson

Projektingenjör
__________


Från: Ottosson Klara 
Skickat: den 8 maj 2020
Till: Tore Persson
 

Hej Tore,

 

På fråga 7 svarade jag att det finns två olika alternativ på hur vi kan gå in med ledningarna i huset. Efter vidare diskussioner är vi på Kraftringen övertygade om att alternativ 2 är bättre, nämligen att inte komma med ledningarna under golvet utan genom ytterväggen. Det är dels säkrare ur arbetsmiljösynpunkt vilket såklart är väldigt viktigt för oss. Men det är också fördelaktigt för fastighetsägarna då det tar bort risken av framtida läckage under huset. Denna lösning innebär att vi behöver sätta ett skåp längs med husväggen, det ser ut som ett mindre elskåp, som finns i några olika färger.

 

Jag förstår om alla kanske inte vill ha ett skåp vid sitt hus men jag hoppas att ni också kan se fördelarna med denna lösning och att den medför mindre risk både för oss under arbetsfasen men även långt fram i framtiden mindre risk för skador på fastigheten.

 

Ha en trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Klara Ottosson

Projektingenjör
__________


Från: Tore Persson 

Skickat: den 12 maj 2020

Till: Klara Ottosson

Hej Klara,

 

Jo, vi kan se fördelar med detta men främst ur Kraftringens synvinkel. För husägarna blir ett skåp på gaveln något klumpigt och kanske besvärande, och en hel del kommer säkert att opponera sig. Och om man tittar under värmeväxlarna där rören går genom golvet: blir det oanvända rör kvar samtidigt som nya kommer in genom väggen? Och så har jag funderat på ditt svar på frågan om ’läck-statistiken’. Det har nog varit väldigt få läckor de sista decennierna, så incitamentet till projektet verkar klent. Behövs ombyggnaden verkligen?

 

Bästa hälsningar

Tore

__________


Från: Klara Ottosson 

Skickat: den 12 maj 2020

Till: Tore Persson

Hej Tore,

 

Skåpen är verkligen inte skrymmande, måtten är ca: B: 38 cm, D: 21 cm, H: 70 cm. Det finns flera fördelar med skåp även för er kunder, det minimerar arbetet i era hus och gör inkopplingen betydligt smidigare då inte alla tvingas vara hemma samma dag för att vi ska kunna koppla in, vi kan anpassa oss betydligt mer efter era förutsättningar. Och framförallt då så minskar det ju risken för läckor under huset, som är svåra att upptäcka i tid. Vi ser inte att alternativet att gå in med nya ledningar under huset är rimligt längre eftersom man då inte slipper problematiken med drift och underhåll i krypgrunder.

 

Gällande rören som i nuläget kommer upp från golvet så tar vi bort dessa och ersätter dem med rör genom väggen. De gamla fjärrvärmeledningarna (det är två stycken rör) som kommer ur golvet och inte längre kommer behövas kommer kapas invändigt. Övriga ledningar som går till varmvatten och element behålls givetvis.

 

Problemet är inte enbart antalet läckor utan det är att det har varit flera i samma hus. Detta ser vi som en stor riskfaktor när vi gör en riskbedömning. Genom detta hus förses sedan samtliga av de andra husen på Gorm den Gamles gränd vilket gör att om det skulle bli en tredje större läcka kan detta komma att påverka värmeförsöjningen för hela gatan, utöver de skador som kan bli på huset. I och med att ledningarna i nummer 12 sen förser resten av gatan med värme kan vi inte heller bara bygga bort det och göra en annan lösning där eftersom då försvinner tillförseln till övriga gatan. Vi vill inte heller lappa och laga i alltför stor utsträckning då varje lagning i sig utgör en risk.

 

Vi vill vara proaktiva och bygga om innan det blir fler läckor istället för att vara reaktiva och vänta tills 3-4 hus har fått läckor. Vilket jag hoppas att ni kan hålla med om är en bättre plan.

 

Vänliga hälsningar,

Klara Ottosson

Projektingenjör
__________


Från: Klara Ottosson 

Skickat: 30 juni 2020 

Till: Tore Persson


Hej Tore,


Vi (Kraftringen) har haft långa diskussioner och har till slut kommit fram till att vi vill köra igång med ombyggnaden i slutet av sommaren/början av hösten. Ni kan läsa en kort motivering till beslutet i det bifogade dokumentet. (Dokumentet finns återgivet på startsidan (klicka här)).

 

Som vi diskuterade för några veckor sedan så kommer vi i år enbart byta ut ledningarna på Gorm den Gamles gränd och de nya serviserna till respektive hus behöver anslutas via små skåp på husväggen

 

Vi ska under de kommande veckorna ta fram en tidplan för arbetet och när den är redo delar jag den med er. En av fördelarna med att ansluta via skåpen är att vi kan planera in inkoppling på husen när det passar ägarna av respektive hus och vi behöver inte göra alla samma dag. Så vi blir mer flexibla helt enkelt!

__________


Från Tore Persson 

Skickat: Tis 30 juni

till Klara Ottosson


Hej!

 

Så länge det bara handlar om Gorm den gamles gränd 12 så antar jag att gatan inte behöver grävas upp. När kommer fortsättningen på den gatan?

 

Bästa hälsningar

Tore

__________


Från Klara Ottosson

Skickat: Onsd 1 juli 2020 

Till Tore Persson


Hej,

 

I och med att ledningarna under Gorm den Gamles hus 12 förser resten av gatan med fjärrvärme kan vi inte koppla bort dem innan vi grävt i gatan och kopplat in resten av husen med nya ledningar. Det är dessa ledningar som det varit läckor på och som vi anser vara ett riskmoment. Vi har separat kontakt med Gorm den gamles gränd 12 eftersom vi diskuterat med honom att dra en större ledning genom hans tomt.

 

Vi planerar att göra allt i ett svep mer eller mindre, återkommer som sagt om tidplan inom kort.

__________

 

(Uppdaterat 2020-07-03)