Vår TV-anläggning

TV-anläggningen består av en centralantenn strax intill Torkel Höges gränd 13 och en nergrävd koaxialkabel som i stort sett följer fjärrvärmerören men även passerar under och mellan gator här och var.

Kabeln har dock lagts på ett ganska blygsamt djup, och ibland har den grävts av vid arbeten på tomten (ny p-plats) eller mellan tomterna (fiberkabelarbete).

Den som ska gräva mellan husgavlarna får vara uppmärksam. Föreningen har en ritning men den visar snarast hur det var tänkt, inte hur det blev. Det går att lokalisera kabeln med mätinstrument men kostnaden för detta är inte försvarbar. Det är billigare att laga om det behövs.

Till TV-anläggningen hör ett elskåp med mätare och säkringar i väggen på garaget på Torkel Höges gränd 13 samt några underförstärkare, två av dem inne i garage på Ragnar Lodbroks gränd 7 och Torkel Höges gränd 6.


2021-03-26:

Viktig information om vårt TV-nät

Styrelsen har just fått veta att SVT den 27 maj kommer att göra ett teknikbyte som berör TV1, TV2, TV4, TV6, Kunskapskanalen och Barnkanalen/SVT24. Klicka här för att se styrelsens meddelande till medlemmarna i samfälligheten.

Bytet innebär att vår utrustning vid antennen inte längre kan användas.

Samtidigt har vår TV-tekniker meddelat att han gått i pension.

Detta är en dramatisk situation för oss, och styrelsen undersöker vilka möjligheter vi har att fortsätta driften av TV-anläggningen och vilka kostnader det skulle innebära.

Vi arbetar intensivt för att finna en lösning, men tiden är för knapp för att kunna ta fram några konkreta förslag redan till årsmötet. När vi har något nytt att meddela blir det i första hand via hemsidan (ragnarlodbrok.se).

Anm: Teknikbytet gäller inte Danmarks DR1.

Klicka här och se detaljerad information från Teracom.


Fr o m 1/8 2018:

7 kanaler i föreningens TV-utbud

Från 1 augusti 2018 försvinner Sjuan ur föreningens utbud.

Skälet är detsamma som när TV3 och Kanal 5 utgick i våras: ett teknikbyte som gör att vi inte längre kan hantera signalen i vår centralantenn. Därmed är alla avgiftsbelagda kanaler borta ur föreningens utbud.

Kvar finns följande sju kanaler som ej är avgiftsbelagda:  TV1, TV2, TV4, TV6, Kunskapskanalen, Barnkanalen/SVT24 samt Danmark 1.

Uppdaterat 2018-07-22

                                                                 ___________________________

Tidigare information:

Vi kan berätta litet mer om vår TV-anläggning:

Vid antennen omvandlas den mottagna digitala TV-signalen till en analog signal som skickas vidare till husen. Kabeln (som grävdes ner 1972) räcker inte till för en digital signal. Från början bestod utbudet av TV1 och TV2 men har efter hand utökats.

Numera tar vi emot TV1, TV2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, TV7, Kunskapskanalen, Barnkanalen/SVT24 och DR1.

OBS! sedan juni 2017 har TV7 en ny frekvens, vilket innebär att man måste ställa om i sin TV. Den nya frekvensen är 259.25 MHz men kallas även S15.

Vi har, i samband med ändringen av TV7, fått en varning från vår TV-tekniker: Vårt TV-system närmar sig slutet av sin livslängd. Framför allt är det reservdelar till satellitmottagarna som är svåra att få tag i.

TV3, Kanal 5 och TV7 är avgiftsbelagda. Licensavgifterna för dessa står för en väsentlig del av föreningens kostnader.


Tore Persson är TV-ansvarig i styrelsen (046-146320 eller 0709-131096). 


TV-enkäten 2019

I januari 2019 gjorde en ny TV-enkät. 

Klicka här för att komma till själva enkätformuläret.

Klicka här för att komma till utvärderingen av enkäten.


Om TV-nätet och TV-enkäten 2015

I oktober-november 2015 gjorde styrelsen en enkät om medlemmarnas inställning till föreningens lokala kabel-TV-nät. Syftet var att undersöka om tillgången till fiberkabel ändrat medlemmarnas intresse för det egna TV-nätet. Svarsfrekvensen blev hög. Här nedan kan du läsa den rapport som styrelsen sände ut till medlemmarna med resultatet av enkäten.

OBS! Detaljredovisning finns på sid 3. Skrolla dit