Bilder från fjärrvärmeprojektet

Bilder från omläggningen av fjärrvärmenätet


Omläggningen av fjärrvärmenätet inom Ragnar Lodbroks Samfällighet är ett stort projekt, som på sikt kommer att beröra alla fastigheter.


Därför kan det finnas anledning att dokumentera detta projekt här på samfällighetens hemsida.


På den här sidan samlar vi bilder från olika stadier i projektet. Initialt är det bilder som tagits av webbredaktören. Men har du bilder så får du gärna höra av dig, så kan vi även lägga ut dessa.


Bildtexter finns under bilderna.


Bilder från 2020-08-18 och den röjning och trädfällning som föregick grävningen. Gavlarna hör till hus på Gorm den Gamles gränd.

Under några dagar hade hörts och hördes kraftigt buller från motorsågar och stora maskiner. Det var Markentreprenad, som röjde i buskage och fällde träd för att Kraftringen skulle kunna gräva och komma fram med lastbilar och de maskiner som krävs för fjärrvärmearbetet. Den 18/8 fälldes bl a en stor robinia för att ledningarna skall kunna komma in på Gorm den Gamles gränd. 

Bilder från 2020-08-27. Första bilden visar hur man grävt intill fjärrvärmecentralen. Som synes är det många kablage att hålla reda på så att de inte blir avgrävda. Andra och tredje bilden visar lagda fjärrvärmerör i gången längs med fotbollsplanen och lekplatsen och fram mot Gorm den Gamles gränd. Rören vilar på frigolitklossar.

2020-08-28


På den stora gräsmattan söder om Egils gränd (mitt emot Starkodders gränd) har fjärrvärmeprojektet ett förråd av bl a rör. Härifrån transporteras rören längs med Linerovägen upp till arbetsplatsen (se bgilder nedan).

Nu har grävningen nått fram till de första husen på Gorm den Gamles gränd. Bildernas togs 2020-09-18.

Webbeditor: Lars-Gösta Jardevall

Copyright @Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening