Mail till Lantmäteriet

Mail till Lantmäteriet från ordföranden för Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening


Jag är ordförande i Ragnar Lodbroks samfällighetsförening och har under de senaste åren flera gånger fått frågan från mina medlemmar om inte föreningen skulle kunna upplösas. Föreningen bildades 1972 när våra 93 villor var färdiga, och under de första 30 åren var fjärrvärmen den stora posten som vi hanterade (först bara debitering, senare även individuell mätning). För cirka 15 år sen övertog kommunen ägandet och driften av fjärrvärmen. Nu återstår skötseln av en gemensam kabel-TV-anlägggning (som allt färre utnyttjar), asfalterade gångar (cirka 800 m) med belysning samt vissa grönytor i anslutning till gångarna. Styrelsen består fortfarande av 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Vid det senaste årsmötet fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att avskaffa föreningen.

 

Kan vi (om medlemmarna blir ense) stänga det gemensamma TV-nätet? Kan kommunen ta över skötseln av gångar, belysning och grönytor? Och hur hanterar man då själva ägandet?

 

Det här var bara en kortfattat beskrivning. Styrelsen är intresserad av synpunkter och träffar gärna någon representant för lantmäteriet för en fortsatt diskussion, om det finns möjlighet.

 

Bästa hälsningar

Tore Persson, ordförande

Ragnar Lodbroks samfällighetsförening


Uppdaterad 2017-12-06