Årsmöteshandlingar

På den här sidan lägger vi in information om årsmöten.


2020 års årsstämma ägde rum i Vikingaskolans matsal samt digitalt onsdagen den 21 oktober 2020 kl 19.00


Länk till kallelse, dagordning och information om deltagande


Länk till årsredovisning för räkenskapsåret 2019 (pdf-fil)


Protokoll från årsmötet (pdf-fil).


________________________________________________________________________________________________________________


2019 års årsstämma ägde rum  i Vikingaskolans matsal den 24/4 kl 19.


Länk till kallelsen (pdf-fil) (innehåller även dagordningen)


Länk till årsredovisningen (pdf-fil)


Länk till resultatrapporten (pdf-fil)


Länk till protokollet från årsstämman


_________________________________________________________________________________________

2018 års årsstämma ägde rum  i Vikingaskolans matsal den 18/4 kl 19.


Länk till kallelsen (pdf-fil)


Länk till årsredovisningen (pdf-fil)

   

Länk till protokollet från årsstämman 2018 (pdf-fil)

Bilaga 1 utgörs av deltagarförteckning med namnteckningar etc. Denna publiceras därför inte här.

Bilaga 2 utgörs av kallelsen med dagordningen. Länk till denna finns ovan.


________________________________________________________________________________________________________________


2017 års årsstämma ägde rum den 19 april kl 19:00 i Vikingaskolans matsal.


Här publicerar vi protokoll och förvaltningsberättelse som pdf-filer.


Länk till protokoll 2017


Länk till förvaltningsberättelse 2017


_________________________________________________________________________________________


Här nedan finns länkar till protokollen från tidigare föreningsstämmor


2014,


2015 och


2016.


(Uppdaterat 2020-10-08)

Webbeditor: Lars-Gösta Jardevall

Copyright @Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening