Årsmöteshandlingar

På den här sidan lägger vi in information om årsmöten.


2024 års årsstämma


Länk till Kallelse med bilaga (även utskriven på papper och utdelad 2024-03-25 till alla hus i samfälligheten)


Länk till Årsredovisning


Valberedningens förslag för 2024-2025


Länk till årsmötesprotokollet


2023 års årsstämma


Länk till Kallelse med bilaga (även utskriven på papper och utdelad 2023-03-25 till alla hus i samfälligheten)


Länk till Årsredovisning


Länk till årsmötesprotokollet2022 års årsstämma ägde rum digitalt och fysiskt onsdagen den 20 april 2022 kl 19.00


Länk till Dagordning för Årsstämman


Länk till Årsredovisning för 2021


Länk till Balansrapport för 2021


Länk till Resultatrapport för 2021


Länk till protokoll


Kallelse till stämman med dagordning och anvisningar för hur man deltar i mötet - digitalt eller fysiskt -  har distribuerats i pappersform till alla medlemmar.


___________________________________________________________________________________________________


2021 års årsstämma ägde rum digitalt onsdagen den 14 april 2021 kl 19.00 samt på plats som anges i nedanstående Bilagor till kallelsen


Deltagande i årsstämman krävde anmälan. I dokumentet Bilagor till kallelsen (se länk nedan) finns anvisningar för hur anmälan skulle göras.


Dagordning och kallelse


Bilagor till kallelsen


Länk till årsredovisningen för 2020


Länk till resultatraporten för 2020


Protokoll från årsstämman


________________________________________________________________________________________________________________2020 års årsstämma ägde rum i Vikingaskolans matsal samt digitalt onsdagen den 21 oktober 2020 kl 19.00


Länk till kallelse, dagordning och information om deltagande


Länk till årsredovisning för räkenskapsåret 2019 (pdf-fil)


Länk till resultatredovisning 2019 (pdf-fil)


Protokoll från årsmötet (pdf-fil).


________________________________________________________________________________________________________________


2019 års årsstämma ägde rum  i Vikingaskolans matsal den 24/4 kl 19.


Länk till kallelsen (pdf-fil) (innehåller även dagordningen)


Länk till årsredovisningen (pdf-fil)


Länk till resultatrapporten (pdf-fil)


Länk till protokollet från årsstämman


_________________________________________________________________________________________

2018 års årsstämma ägde rum  i Vikingaskolans matsal den 18/4 kl 19.


Länk till kallelsen (pdf-fil)


Länk till årsredovisningen (pdf-fil)


Länk till resultatrapporten för 2017 (pdf-fil)

   

Länk till protokollet från årsstämman 2018 (pdf-fil)

Bilaga 1 utgörs av deltagarförteckning med namnteckningar etc. Denna publiceras därför inte här.

Bilaga 2 utgörs av kallelsen med dagordningen. Länk till denna finns ovan.


________________________________________________________________________________________________________________


2017 års årsstämma ägde rum den 19 april kl 19:00 i Vikingaskolans matsal.


Här publicerar vi protokoll och förvaltningsberättelse som pdf-filer.


Länk till protokoll 2017


Länk till förvaltningsberättelse 2017


_________________________________________________________________________________________


Här nedan finns länkar till protokollen från tidigare föreningsstämmor


2014,


2015 och


2016.


(Uppdaterat 2024-03-26)