Ledningar för TV och belysning (kartor)

Kartor med utritad TV-ledning och ledningar för gångbelysning


För vårt område finns kartor med ledningar för TV och gångbelysning utritade. Dessa kartor har fotograferats av Tore Persson i samband med Kraftringens omläggning av fjärrvärmenätet inom samfälligheten. Syftet har varit att informera Kraftringen om var ledningarna finns. Eventuellt kan dessa kartor vara av intresse för medlemmarna i samfälligheten. Därför har de lagts här i form av två pdf-filer baserade på de avfotograferade kartorna.


Observera att

1) bild 9+10 (på västra området) är samma som 1+2 (detta pga försök att få bättre kvalitet i bilden vid fotograferingen, men det blev just ingen skillnad). 9+10 kan alltså ignoreras.

2) 1+2 är längst västerut, sen 3+4 osv (i båda filerna)


Tore Persson har själv skrivit ut sidorna och lagt ihop dem och det ser ok ut. Dock är de inte av samma kvalitet som originalet.


Några saker har för säkerhets skull särskilt påpekats för Kraftringen:

 

  • På Ragnar Lodbroks gränd går TV-kabeln över gata på två ställen: dels mellan nummer 7 och nummer 8, dels mellan nummer 7 och nummer 10.
  • Dessutom går det en elkabel för gångbelysningen mellan nummer 15 och nummer 18 på Ragnar Lodbroks gränd. 
  • Det går en TV-kabel från nordöstra hörnet av Starkodders gränd 13 uppför längs kommunens gång och rundar Torkel Höges gränd 17 och fortsätter östrerut mot antennen.
  • På det östra området korsar TV-kabeln Angantyrs gränd på ett ställe, Torkel Höges gränd på tre ställen, nära intill varann, och Strutharalds gränd på ett ställe. På det ena stället på Torkel Höges gränd verkar belysningskabeln korsa på samma ställe som TV-kabeln.
  • Västra och östra området har olika mätarskåp för elen, så det finns ingen kabel mellan områdena där.

 

OBS! Det går inte att garantera att ritningen stämmer helt med verkligheten.


Klicka här för att öppna kartan över det västra området (Gorm den gamles gränd, Ragnar Lodbroks gränd och Starkodders gränd).


Klicka här för att öppna kartan över det östra området.


(Uppdaterat 2020-11-25)