Beskärning av grönytor 2023

Här är bilder som visar beskärning och röjning hösten 2023

Beskärning på gången öster om Ragnar Lodbroks gränd (efter beskärning)

Beskärning vid lyktstolpen vid våra antenner

Första bilden före beskärning. De båda andra efter.

Lönnarna vid kastanjerna intill Östra Linerovägen

Beskärning i gången mellan Angantyrs gränd och Torkel Höges gränd 2023-08-10

Före och efter.