Styrelse / kontakt

Föreningen har en styrelse med fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Mandatperioden är ett år.

Styrelsen väljs på årsstämman, som hålls senast i april månad.

Eventuella motioner till stämman ska lämnas till styrelsen senast i januari.

Stämman har beslutat att för tiden fram till nästa årsmöte skall avgiften vara 100:-/mån som debiteras årsvis med 1.200 kr.


Föreningens styrelse utgörs av

  • Tore Persson, Ragnar Lodbroks gränd 13 (ordförande)
  • Lars-Göran Nilsson, Angantyrs gränd 8 (sekreterare)
  • Arvid Elmér, Ragnar Lodbroks gränd 15 (kassör)
  • Kerstin Bergman, Ragnar Lodbroks gränd 8
  • Lars-Gösta Jardevall, Starkodders gränd 11 (ansvarig för hemsidan)
  • Joakim Roubert, Ragnar Lodbroks gränd 24


Tore är också TV-ansvarig (046-146320 eller 0709-131096) 

Lars-Göran ansvarar även för gångbelysning och stegar (046-126106)


Kontakt

För kontakten mellan medlemmarna och styrelsen har vi en mejladress:

styrelsen@ragnarlodbrok.se

Du kan även använda kontaktformuläret nedan om du tycker det är enklare.


Informera om husförsäljning

Ska du sälja huset eller har du flyttat in nyligen? I så fall kan du hjälpa oss. Styrelsen behöver få veta ägarnamnen vid husbyte, och det får vi inte via någon etablerad kanal. Meddela husnummer och namn till styrelsen så hjälper du oss.

Kontaktformulär

 
 
 
 

Uppdaterad 2020-11-14