Grannar mot brott

Grannsamverkan mot brott
på Torkel Höges gränd


Sedan en tid tillbaka finns det på vår samfällighet skyltar som visar att här pågår grannsamverkan mot brott. Det finns en skylt i var ände av gången mellan Angantyrs gränd och Torkel Höges gränd. Dessutom finns en skylt i början av Torkel Höges gränd.


Initiativtagare är Jan-Olof Svensson på Torkel Höges gränd. Han hade konstaterat att det har varit en del inbrott på gatan och flera inbrottsförsök.


Han ansåg att det skulle vara bra med ett organiserat samarbete kring detta. Enligt många artiklar i tidningar är det grannsamverkan som tjuvarna är mest rädda för.


Efter nyår började han med informationsinsamling och funderingar. Sedan tog han kontakt med alla på gatan, vilket tog lite tid. Han berättade om sin idéer och kollade om grannarna var intresserade. 17 fastighetsägare var mycket intresserade, en bodde inte i huset mer än sporadiskt och gick ej att få tag på, en var tveksam till upplägget.


För att få stöd med att få igång grannsamverkan tog Jan-Olof kontakt med Länsförsäkringar och fick via dem även hjälp att kontakta polisen.


Ett 20-tal invånare på Torkel Höges gränd samlades den 2 april hemma hos Jan-Olof för ett möte. Jan-Olof berättade om bakgrund och tankar kring grannsamverkan mot brott. Kenneth Johansson från Länsförsäkringar berättade om brottsförebyggande åtgärder, om Coyardsappen och vad man ska tänka på. Tyvärr kunde polisen inte delta pga ett tjänsteärende.


Skyltarna som visar att här pågår grannsamverkan mot brott fick man av Länsförsäkringar och de sattes upp av Jan-Olof.


Coyardsappen fungerar som kontakt inom gruppen. Här publiceras nyheter, händelser som man vill dela med sig av typ pågående inbrott, misstänkta bilar och personer, behov av hjälp vid bortavaro mm. Informationen kan skickas till alla eller bara några grannar.


Man deltar i denna grannsamverkan genom att försöka vara observant på misstänkta händelser, meddela sina grannar när man är bortrest ett tag, använda Coyardsappen, se över sina lås, larm etc.


I dag är det grannarna i 15 hus som aktivt deltar. I gruppen har man märkt en bra positiv effekt. Deltagande grannar pratar mera med varann och är positivare och hjälper varandra mer än tidigare samt är mer observanta.


Vill man på någon annan gata göra något liknande rekommenderas att studera materialet som det nedan finns länkar till, prata med grannarna och kontakta Länsförsäkringar.


Mer information:

Klicka här för länk till Länsförsäkringars information om Grannar mot brott.


Klicka här för mer information om Coyardsappen.