Tomtkarta

Tomtkarta för Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening

Från Lantmäteriet har vi erhållit nedanstående tomtkarta.