Grannsamverkan

Vi är många i vår förening. Som grannar måste vi ta hänsyn till varandra och vi kan ha nytta av varandra.

På den här sidan har vi tänkt att ge information om olika aspekter på grannsamverkan.

Det kan gälla praktiska upplysningar. Kanske någon vill ha kontakt med grannar för samverkan i något gemensamt projekt, material som bortskänkes, gemensam upphandling av material och renoveringsarbete.


Skriv i så fall i Disqus längre ner på sidan så ser dina grannar vad du vill.


Vi börjar med två upplysningar från styrelsen:

Informera om husförsäljning

Ska du sälja huset eller har du flyttat in nyligen? I så fall kan du hjälpa oss. Styrelsen behöver få veta ägarnamnen vid husbyte, och det får vi inte via någon etablerad kanal. Meddela husnummer och namn till styrelsen så hjälper du oss.


Garageväggar, plank och häckar, komposter m m

Några praktiska saker som du kanske undrat över när du flyttat in, och det gäller garageväggar, plank och häckar mm:


1) Planket och ytterväggen på garaget mot grannen hör till huset så det är din uppgift att sköta målningen, men ta hänsyn till vad grannen har på sin sida och samråd med honom/henne.


2) Häcken som utgör gräns mot grannen är gemensam och så även ansvaret för skötseln. Häckarna planterades på tomtgränserna av byggherren HSB Mellersta Skåne i samband med tomternas färdigställande 1972 och ingick i köpet när ägarna fick tillträde.


3) Tänk på att tukta häckar och annan växtlighet som gränsar till föreningens asfaltgångar så att framkomligheten och gräsklippningen inte hindras. Håll även asfaltgången utanför din tomt fri från mossa, löv, jord, ogräs och annan växtlighet.


4) Lägg inte upp komposter på kommunens eller samfällighetens mark. Gäller även grenar och annat som du rensat ut från din egen trädgård. Kör själv iväg till SYSAV med det som du inte kan kompostera på din egen tomt. Varken kommunen eller samfälligheten har resurser att ta hand om enskilda tomtägares avfall. Dock: det går att beställa hämtning av trädgårdsavfall från Renhållningsverket.

Här kan du göra inlägg på sidan.

Förfrågningar till andra medlemmar eller annat som kan ha med vår grannsamverkan att göra.


Vi använder Disqus för denna funktion. Inlägg gjorda som Guest syns inte förrän de är godkända av moderator. Om man gör inlägg efter inloggning på Disqus syns inläggen direkt.


Uppdaterad 2024-03-31