Information om TV-enkät 2024

TV-enkät 2024 - bakgrund


Efter teknikbytet hösten 2021 hos de svenska marksända kanalerna har föreningen numera endast tre svenska TV kanaler (TV1, TV2 och TV4) samt danska DR1, i vårt lokala kabelnät.

 

Styrelsen vill med denna förfrågan skaffa sig en bild av intresset och behovet för det egna kabelnätet och dess utbud. Enkätsvaren blir ett väsentligt underlag för vår planering.

 

Det kan nämnas att föreningen enligt gällande anläggningsbeslut och stadgar skall tillhandahålla TV till medlemmarna, vilket dock går att ändra om behovet inte föreligger.

 

De nuvarande kanalerna är avgiftsfria. En stor del av föreningens medlemmar tar numera emot TV via fiberkabel eller på annat sätt och får därigenom en avsevärt bättre bildkvalitet samt även ett större utbud av kanaler att välja bland.

 

Med sina 50 år på nacken börjar systemet att närma sig både sin tekniska och ekonomiska livslängd och underhållet kan bli bekymmersamt framöver. Vårt lokala nät kan bara vidarebefordra analoga signaler vilket ger begränsad bildkvalitet, en teknik som funnits sen TV:s barndom men som nu ersatts av modernare digitala system.

 

  • Vi vill ha ditt svar senast 13 maj
  • Klicka här för att komma till enkäten

 


Lund den 28 april 2024

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen, Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening.


(Uppdaterad 2024-04-28)