Våra grönytor

Grönytorna består av gräsremsor längs de gemensamma gångarna, fem större grönytor och två buskplanteringar.

Två av grönytorna ligger vid Östra Linerovägen.

De tre andra ligger intill våra asfaltgångar, där dessa kröker, en på västra området och två på östra.

Buskplanteringarna ligger vid gångarna längst in på östra området.

Hittills är det i huvudsak styrelsen som sköter grönytorna. På sommaren anlitas en ungdom för gräsklippning. I övrigt är det styrelsens medlemmar som sköter beskärning och övrig röjning samt transport av materialet till avfallsstationen på Gastelyckan.


Här en bild från röjning av en grönyta 2020-10-16:


Uppdaterad 2020-10-17