Information om TV-enkäten 2021

TV-enkät 2021 - bakgrund


Som meddelats tidigare kommer förutsättningarna för mottagning av de svenska TV-kanaler som vi erbjuder via vårt lokala kabelnät (TV1, TV2, TV4, TV6, Kunskapskanalen och Barnkanalen/SVT24) att påverkas av ett teknikskifte som innebär att TV-signalen sänds med en ny typ av bildkompression (MPEG4).


Skiftet var först planerat till 27 maj 2021. Teracom har senare meddelat att bytet istället sker den 28/10 2021. Konsekvensen blir för vår del att de nuvarande mottagarna vid centralantennen inte längre kan användas. Styrelsen har varit i kontakt med en TV-tekniker för att få information om möjligheten att installera nya mottagare. Ett sådant byte skulle dock vara förenat med kostnader och vi har bett om en offert.


Styrelsen vill med denna enkät skaffa sig en bild av intresset för det egna kabelnätet och det nuvarande utbudet. Enkätsvaren blir ett väsentligt underlag för vår planering. Om vi inte gör någonting försvinner alla de svenska kanalerna från vårt lokala TV-nät i slutet av oktober och bara DR1 blir kvar. En eventuell uppgradering skulle kunna gälla ett begränsat antal kanaler.


Som bakgrund kan nämnas att vi enligt gällande anläggningsbeslut ska tillhandahålla TV till medlemmarna (se stadgarna på vår hemsida). Utbudet är dock inte preciserat. När samfälligheten bildades 1972 fanns bara TV1 och TV2 så utbudet var underförstått. Under årens lopp har nya kanaler lagts till och tagits bort från det lokala kabelnätet, beroende på teknikens utveckling och medlemmarnas behov.


Under flera år betalade vi licensavgifter för TV3, TV5 och TV7, men de är numera borta ur vårt utbud. För de nuvarande kanalerna betalas inga avgifter. En stor del av föreningens medlemmar har numera möjlighet att ta emot TV via fiberkabel eller på annat sätt och få en bättre bildkalitet och ett större utbud att välja bland. Vårt lokala nät kan bara vidarebefordra analoga signaler med begränsad bildkvalitet, och detta kan nu ses som rätt omodernt.


Klicka här för att komma till enkäten. Vi vill ha ditt svar senast 20 maj.  


Med vänliga hälsningar

Styrelsen

TV-enkät 2021   


(Uppdaterad 2021-05-07)