Anslutningsskap

Här finns en pdf-fil som ungefärligt visar hur det skåp, som skall sättas på utsidan av huset, ser ut.