Om föreningen

Ragnar Lodbroks samfällighetsförening är ett obligatorium som har tillkommit och består genom myndighetsbeslut.

Medlemskapet är knutet till fastigheten.

Vi har 93 medlemmar (fastigheter) belägna längs sex gator

i väster

Gorm den gamles gränd,

Ragnar Lodbroks gränd och

Starkodders gränd,

i öster

Angantyrs gränd,

Torkel Höges gränd och

Strutharalds gränd.


Föreningens uppgift är att sköta och förvalta våra gemensamma tillgångar som består av:

asfalterade gångar med belysning,

vissa grönytor, och

lokal kabel-TV-anläggning med centralantenn.

Till detta kommer

viss lös egendom som föreningen under årens lopp införskaffat.


Fjärrvärmenätet

En gång i tiden hade föreningen även ansvar för det fjärrvärmenät som finns i vårt område. Nu har detta övertagits av Kraftringen. Det kan kanske ändå vara av intresse att se hur nätet går. Bif kartor ger även en bild över hur husen i vårt område är belägna.

Klicka på symbolen för nytt fönster, så blir kartorna större än vad förstoringsglaset kan ordna. Det nya förstoringsglas som dyker upp ger större bild.

Uppdaterad 2016-07-07