medlemsfragor

Svar på medlemsfrågor ang fjärrvärmeprojektet


Från våra medlemmar har vi fått en uppsättning frågor, som vi vidarebefordrat till Kraftringens projektingenjör Klara Ottosson. Här är frågorna och svaren:


Klara skriver: Jag ska försöka svara på era frågor, några blir som du säger individuella lösningar på plats


Klara Ottosson har nu slutat på Kraftringen. De senaste svaren (december 2020) har därför lämnats av hennes efterträdare Markus Falkvall.

 

Fråga: Hur sker grävningen in till resp fastighet? Det finns ju både gräs, plattor och asfalt på dessa ytor och kabelskåp?


Svar: Schaktningen in till fastigheten sker utefter de förutsättningar som finns och vi återställer till ursprungligt. Är det plattor lyfter vi bort och lägger tillbaka dem. Är det gräs sår vi nytt gräs efteråt. Är det asfalt så återställer vi asfalten enligt Lunds kommuns grävbestämmelser. På de allra flesta av husen (kan finnas något undantag) går vi in på gaveln av huset för att gå in med de nya ledningarna så nära växlaren som möjligt. Vi kommer undvika kabelskåpen så det ska inte vara något problem. Vi kommer höra av oss till alla fastighetsägare för att gå igenom exakt var på huset vi ska gå in osv. Det kommer inom några veckor.

 

Fråga: Hur ser själva installationen ut (gärna ritning), speciellt hur går man genom tegelväggen?


Svar: Vi har tyvärr ingen typritning på murgenomföringen så jag får försöka förklara. Det är två fjärrvärmeledningar, en för framledning och en för retur, som böjs upp ur marken och sedan böjs igen för att gå in i huset. Ledningarna är 90 mm breda med isoleringen och behöver vara ca 150-250 mm ifrån varandra. Vi borrar två hål på ca 150 mm för att föra in ledningarna. Dessa tätas sedan. Skåpet vi sätter kommer se ungefär som på bilden på s. 3 i den bifogade pdfen. Vi kommer troligen använda oss av en annan leverantör men de har tyvärr ingen broschyr. Som ni ser hamnar ventilerna på utsidan av huset. Fördelen med detta är att vi då kan boka in en tid som passar er bättre för att byta från det gamla till det nya systemet.

 

Fråga: Vilka material kommer man att använda - - viss skillnad exvis om man använder SS 304 ellr 316 L för skåpet?


Svar: Jag har inte fått svar på ännu vilket material den andra leverantören använder. Återkommer när jag får svar!

 

Fråga: Efter kapning av existerande rör, hur pluggar man betongplattan?


Svar: Det här är något vi får fundera på och jag ska ta diskussionen med entreprenören.

 

Fråga: Tidigare skrev Kraftringen om nya avtalsförslag – när kommer vi få se och läsa dom förslagen?


Svar: Förstår om detta är lite förvirrande. I ett tidigt skede av det här projektet diskuterade vi om vi behövde ta fram avtal gällande ägandet av det gamla nätet när det är ur drift. Men nu har vi kommit fram till att eftersom det gamla nätet inte utgör någon risk när det tomt ur urkopplat behöver vi inte ta fram sådana avtal. Så inga nya avtal behövs.

 

Jag hoppas detta ger lite klarhet. Jag kommer som sagt höra av mig till er inom några veckor för att boka in platsbesök i respektive fastighet och då finns också möjlighet att svara utförligare på frågorna.

för att lägga till din egen text.


Fråga (2020-12-03) : Det går ju fjärrvärmerör under husen - i vårt fall flera rör eftersom vi är en knutpunkt.

Vi har frostfritt i krypgrunden och förvarar bl a vattenbaserade färger där, som ju inte får frysa.

Dessutom är våra golv behagliga att gå på utan golvvärme.  

Jag undrar vad det betyder att det inte längre går varmvatten i rören under husen när omläggningen är klar.

  • Kalla krypgrunder? T o m frost?
  • Kalla golv?
  • Ökad risk för fukt i grunden?
  • Etc.


Svar: De gamla rören bör inte ge upphov till några problem. Som alltid med krypgrunder så kan den lokala miljön variera, t.ex. avseende fukthalten, så i enstaka fall kan en luftavfuktare behövas. Men så kan även fallet vara i detta nu. Vi anser inte att det bör bli några större förändringar nu när rören tagits ur drift, möjligen då bortsett från att det lilla värmeläckage som funnits från dom innan inte kommer vara kvar.

De gamla och tomma rören kommer ju såklart inte bidra med extra värme till golvet, så som de eventuellt gjort tidigare, men det är sannolikt även så att de inte heller kommer kyla av något extra heller. Min preliminära bedömning är att rören utvändigt kommer hålla samma temperatur som omgivningen i krypgrunden. Det blir så att säga ingen påverkan åt något håll temperaturmässigt att ha rören där.


Frågor kring inomhusarbeten (2020-12-02)

 

Svar: 

  • Ventilerna på de gamla ledningarna kommer kapas bort för att frigöra yta. Det kan eventuellt stå lite vatten i de gamla rören men detta kommer vi ta omhand så det finns ingen risk för fuktskador vid utförandet av arbetet. Arbetet kommer påbörjas i slutet av denna vecka (vecka 49 2020).
  • Vi har beställt manschetter att sätta på insidan av de inkommande rören, innanför isoleringen, så det blir lite mer fullständigt återställt. Detta kommer göras i samtliga fastigheter.