medlemsfragor

Svar på medlemsfrågor ang fjärrvärmeprojektet


Från en av våra medlemmar har vi fått en uppsättning frågor, som vi vidarebefordrat till Kraftringens projektingenjör Klara Ottosson. Här är frågorna och svaren:


Klara skriver: Jag ska försöka svara på era frågor, några blir som du säger individuella lösningar på plats

 

Fråga: Hur sker grävningen in till resp fastighet? Det finns ju både gräs, plattor och asfalt på dessa ytor och kabelskåp?


Svar: Schaktningen in till fastigheten sker utefter de förutsättningar som finns och vi återställer till ursprungligt. Är det plattor lyfter vi bort och lägger tillbaka dem. Är det gräs sår vi nytt gräs efteråt. Är det asfalt så återställer vi asfalten enligt Lunds kommuns grävbestämmelser. På de allra flesta av husen (kan finnas något undantag) går vi in på gaveln av huset för att gå in med de nya ledningarna så nära växlaren som möjligt. Vi kommer undvika kabelskåpen så det ska inte vara något problem. Vi kommer höra av oss till alla fastighetsägare för att gå igenom exakt var på huset vi ska gå in osv. Det kommer inom några veckor.

 

Fråga: Hur ser själva installationen ut (gärna ritning), speciellt hur går man genom tegelväggen?


Svar: Vi har tyvärr ingen typritning på murgenomföringen så jag får försöka förklara. Det är två fjärrvärmeledningar, en för framledning och en för retur, som böjs upp ur marken och sedan böjs igen för att gå in i huset. Ledningarna är 90 mm breda med isoleringen och behöver vara ca 150-250 mm ifrån varandra. Vi borrar två hål på ca 150 mm för att föra in ledningarna. Dessa tätas sedan. Skåpet vi sätter kommer se ungefär som på bilden på s. 3 i den bifogade pdfen. Vi kommer troligen använda oss av en annan leverantör men de har tyvärr ingen broschyr. Som ni ser hamnar ventilerna på utsidan av huset. Fördelen med detta är att vi då kan boka in en tid som passar er bättre för att byta från det gamla till det nya systemet.

 

Fråga: Vilka material kommer man att använda - - viss skillnad exvis om man använder SS 304 ellr 316 L för skåpet?


Svar: Jag har inte fått svar på ännu vilket material den andra leverantören använder. Återkommer när jag får svar!

 

Fråga: Efter kapning av existerande rör, hur pluggar man betongplattan?


Svar: Det här är något vi får fundera på och jag ska ta diskussionen med entreprenören.

 

Fråga: Tidigare skrev Kraftringen om nya avtalsförslag – när kommer vi få se och läsa dom förslagen?


Svar: Förstår om detta är lite förvirrande. I ett tidigt skede av det här projektet diskuterade vi om vi behövde ta fram avtal gällande ägandet av det gamla nätet när det är ur drift. Men nu har vi kommit fram till att eftersom det gamla nätet inte utgör någon risk när det tomt ur urkopplat behöver vi inte ta fram sådana avtal. Så inga nya avtal behövs.

 

Jag hoppas detta ger lite klarhet. Jag kommer som sagt höra av mig till er inom några veckor för att boka in platsbesök i respektive fastighet och då finns också möjlighet att svara utförligare på frågorna.

för att lägga till din egen text.

Webbeditor: Lars-Gösta Jardevall

Copyright @Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening