Våra gångar

Vi har fyra asfalterade gångar som går mellan och parallellt med gatorna på området.

Det breda grönområdet med asfaltgång mellan det östra och det västra området (från Linerovägen ner till lekplatsen) är kommunens egendom. Även gångarna och marken på utsidan av vårt område är kommunens (längs Linerovägen och sidan mot Nordmannavägen). Våra egna gångar slutar där tomterna slutar.

Vi har själva ansvar för belysningen vid de gemensamma gångarna (23 lampor). Till vår gångbelysning hör två elskåp utanpå garagen vid Ragnar Lodbroks gränd 15 och Torkel Höges gränd 11. Belysningen längs gatorna har kommunen ansvar för.

Joakim Roubert, Ragnar Lodbroks gränd 24, (0709-169454) ansvarar i styrelsen för gångbelysning och stegar.

Uppdaterad 2016-08-06