Artikel om solceller

Hållbar energiproduktion
ett argument för solceller


Intresset för solceller växer.


På flera hus i vår samfällighet kan man se solceller på taken. Och fler går kanske i funderingar på att skaffa. Därför kan det vara intressant att höra vilka erfarenheter en av våra
solcellsägare har.


Vi har intervjuat Lars-Göran Nilsson på Angantyrs gränd, tillika sekreterare i Ragnar Lodbroks samfällighetsförening.


Installationen av solceller på hans hus skedde under januari 2019 efter beställning i september 2018. Lars-
Göran har alltså cirka 1 års erfarenhet av solceller och hur de fungerar. Och han är nöjd med sin

anläggning, som i princip är underhållsfri och beräknas hålla i 25 år.


- Varför började du fundera på att skaffa solceller?


- Eftersom jag är allmänt intresserad av, och positiv till, hållbar energiproduktion så tyckte jag att med
egna solceller kan jag bidra till detta. Jag tror dessutom att anläggningen kan bidra till ett bra framtida
försäljningsvärde.


- Vad gjorde att du bestämde dig för att skaffa sådana?


- Samtal med en granne som gjort en installation samt att det fanns möjlighet att få ett statligt
investeringsbidrag (då 30% som sedan blev 20%).


När Lars-Göran bestämt sig för att skaffa solceller gällde det att välja leverantör. Han kontaktade
säljansvarig på Kraftringen och deltog i ett informationsmöte hos en annan leverantör. Dessa två fick
offertförfrågningar. Några svårigheter att välja mellan dessa uppfattade inte Lars-Göran. Kraftringen
erbjöd helentreprenad så han behövde bara lägga en beställning.


- Hur lång tid tog installationen?


- Cirka 3 dagar totalt. Montering av paneler tog 11⁄2 dag och elinstallationer 11⁄2 dag.


- Vad kostade solceller, annan utrustning och installation?


- Totalt 146.000 kr inkl moms. Solcellerna kostade 53.000 kr, övrigt materiel: 29.000 kr, arbete: 29.000
kr och projektering: 6.000 kr. Moms tillkommer.


- Många husägare har bytt tak de senaste åren. Men du behöll det gamla taket. Hur resonerade du om
detta?


- Jag konsulterade min granne och diskuterade med installationsfirman som inte såg några problem med
att sätta anläggningen på befintliga takpannor. Det uppstod inte heller några problem. Ingen takpanna blev
skadad.

All el som produceras av Lars-Görans anläggning distribueras ut på elnätet. Han säljer elen till Kraftringen som betalar spotpris + 50 öre/kWh. Detta tror han är standard oavsett vem som köper.


Sitt eget behov av el köper Lars-Göran från Kraftringen. Via en utbytt elmätare reglerar Kraftringen på fakturorna hans produktion mot det han konsumerar. Lars-Görans anläggning producerar ungefär samma mängd energi som han konsumerar, vilket är ca 7,5 Mwh/år.


I garaget sitter växelriktare och styrenheten som har internet-uppkoppling mot leverantör och ger Lars-Göran info om produktion m m via app. Anläggningen kan alternativ monteras inne i huset.


- Har du något råd att ge till dem som funderar på att skaffa en sådan anläggning?


- Mycket finns att läsa på nätet. Tänk långsiktigt. Se till att få paneler av senaste modell.


(Uppdaterad 2020-02-19)