Avtal om fjärrvärmerör

Kraftringen vill att samfälligheten övertar ägandet av de gamla fjärrvärmerören


När vårt område iordningsställdes 1971-1972 installerades samtidigt det nuvarande fjärrvärmesystemet med ledningar under och mellan husen. Ledningarna ägdes då av föreningen och vi fick bekosta reparationer av uppkomna läckor.


Genom ett avtal övertogs ägande och underhåll av ledningarna av Lunds Energi 2002.


När nu Kraftringen drar nya fjärrvärmerör i gatan blir de gamla ledningarna efterhand utan funktion men får ligga kvar där de ligger.


Kraftringen har till styrelsen sänt ett förslag till avtal som innebär att de gamla ledningarna återgår i föreninges ägo efterhand som de tömts på vatten. Övertagandet får inga ekonomiska konsekvenser för föreningen.


Styrelsen ser inga uppenbara skäl att inte gå med på Kraftringens förslag och det verkar konstigt om Kraftringen skulle fortsätta äga de gamla ledningarna även om de inte levererar värme den vägen. 


Klicka här för att läsa det gamla avtalet från 2001.


Klicka här för att läsa Kraftringens avtalsförslag daterat 2021-01-20


(Uppdaterat 2021-03-27)